gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Oglasi i konkursi
 • КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Огласи и конкурси

КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Овде можете преузети Захтев

На основу члана 2. Одлуке о образовању Комисије за процес интеграције и реинтеграције миграционих група у општини Алибунар бр.020-149/18-04 од 26.09.2018.године.

      На основу члана 4. став 3. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељенимлицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности, закљученог измеђуКомесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат)и општине Алибунар (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријатаод бројем 9-9/593 од 24.05.2018. године, а код Општине Алибунар под бројем 04-403-57/18од 21.05.2018. године.

       Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених занабавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовнихактивности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интернорасељена лица док су у расељеништву (у даљем тексту: Комисија), дана 01.10.2018.године доноси

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

   УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИПомоћ може бити додељена интерно расељеним лицима која живена територији општине Алибунар.Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби иматеријалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној,занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до РСД 200.000,00(двестахиљада динара), по породичном домаћинству Корисника..

   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА Помоћ може бити додељена под следећим условима:

1) да су евидентирани као интерно расељено лице и поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);

2) да живе на територији општине Алибунар;

3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања илиекономског оснаживања кроз доходовне активности у текућој години

4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

 • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ћебављати делатност и
 • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.
  • Против закључка и решења Комисије , заинтересовано лице може уложити жалбу општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног документа.
  • Предлог листе Комисија објављујe на огласним таблама општине Алибунар.На Предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 7 (седам) дана од дана бјављивања Предлога листе.Комисија је обавезна даодговори у року од 3(три) дана од дана истека рока за подношење приговора.Након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу реда првенства
  • Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласним таблама општине Алибунар.
  • Пријава са потребном документацијом подносе се на писарницу општине Алибунара или путем поште на адресу: ,,Општина Алибунар ,Трг Слободе бр.4, 26310 Алибунар, са назнаком „Јавни позив за избор корисника помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању .“Конкурс је отворен до .2018 године.До 15 часова

04-403-57/18-К                                                                                                                    064/470 15 95 Координатор пројекта

У Алибунару,01.10.2018 године                                                                                                                                 Јован Томић

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81