gore

  • slika 3

Локална самоуправа

Rešenje o proglašenju izborne liste broj 2

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona  o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 34/10 – Odluka US i 54/11), Opštinska izborna komisija, na sednici od 18. marta 2012. godine u 16.00 časova, donela je

R  E  Š  E  NJ  E

Proglašava se Izborna lista broj 2,

„DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE VOJISLAV KOŠTUNICA“ – Zlatan Vujnović

koju je podnela: Demokratska stranka Srbije

za izbor odbornika u Skupštinu opštine Alibunar, pod brojem 013-2-4/12-04 od 17. marta 2012. godine.

Broj: 013-2-8/12-04
U Alibunaru, dana 18. marta 2012. godine.
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE ALIBUNAR
Predsednik,
Biljana Vragović

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81