gore

 • Baner Optina Alibunar

Локална самоуправа

151px-serbia alibunarOpština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom.

Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji Opštine, upravljaju poslovima Opštine u skladu sa zakonom i statutom.

Građani učestvuju u ostvarivanju lokalne samouprave putem građanske inicijative, zbora građana, referenduma, i preko svojih odbornika u Skupštini opštine, u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom.

Teritoriju Opštine, čine područja naseljenih mesta, odnosno područja katastarskih opština koje ulaze u njen sastav, i to:

Naseljena mesta/katastarske opštine

 • Alibunar
 • Banatski Karlovac
 • Vladimirovac
 • Lokve
 • Dobrica
 • Novi Kozjak
 • Seleuš
 • Janošik
 • Ilandža
 • Nikolinci
Opština vrši poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, poslove iz okvira prava i dužnosti Republike koji su joj zakonom povereni, kao i poslove koje joj poveri Autonomna pokrajina svojom odlukom. 
 
Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Baner Pecat 211x81