gore

 • slika 3
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ
 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  Predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić, prvog dana škole zajedno sa svojim saradnicima posetila je školske ustanove na teritoriji opštine Alibunar. Predsednica je u razgovoru sa prosvetnim radnicima i roditeljima istakla da opština nastavlja sa ulaganjem u obnovu i izgradnju obrazovnih institucija, naglašavajući da je sada najvažnije da su stvoreni uslovi za bezbedan povratak dece u školske klupe.

  Више..

 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  Више..

 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  Више..

 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Више..

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU 2. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

Dana 07.10.2020.g. Opštinsko veće opštine Alibunar održalo je svoju 2. sednicu. Sednici je predsedavala Zorana Bratić, predsednica Opštine.

Na dnevnom redu ove sednice razmotreno je i usvojeno više akata.

Donet je Poslovnik Opštinskog veća opštine Alibunar. Poslovnikom su sistematično uređena pitanja organizacije i rada Opštinskog veća opštine Alibunar, prava i dužnosti članova Opštinskog veća i druga pitanja od značaja za rad Opštinskog veća

Na inicijativu Odeljenja za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave, Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o pravcu pružanja državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji Opštine Alibunar. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima nalaže obavezu jedinica lokalne samouprave da za ulice u naseljima kroz koje prolaze državni putevi izradi saobraćajne projekte, što je Opština Alibunar i učinila. Na osnovu ovih projekata formiran je predlog ove Odluke, na koji je pre razmatranja i usvajanja odluke od strane Skupštine opštine potrebno pribaviti saglasnost ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

Na inicijativu iste organizacione jedinice Opštinske uprave, Opštinsko veće utvrdilo je predlog Odluke o davanju saglasnosti na investiranje i izvođenje radova na nepokretnoj imovini u svojini Opštine Alibunar. Predloženom odlukom, izvestitorima izgradnje vetroparka, preduzećima ''VETROELEKTRANA BANAT'' d.o.o. i ''VETROELEKTRANA BANAT-3'' d.o.o. iz Alibunara, daje se saglasnost da za potrebe izgradnje priključno-razvodnih postrojenja 400 kV Vladimirovac 2 i Vladimirovac 3 (trafostanica 400/100 kV), u cilju priključenja planirana dva vetroparka na prenosni elektroenergetski sistem Srbije, vrše investiranje i izvođenje radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji nekategorisanih puteva koji se nalaze u svojini Opštine Alibunar, i to na sledećim parcelama u katastarskoj opštini Vladimirovac. Naime, investitor će finansirati ojačavanje konstrukcije atarskih puteva kamenim agregatom, čime se putna površina čini kvalitetnijom, a što će omogućiti lakše kretanje ne samo izvođačima radova na izgradnji vetroparkova, već i poljoprivrednicima kada koriste svoju poljoprivrednu mehanizaciju.

Na predlog Odeljenja za finansije Opštinske uprave, Opštinsko veće je donelo set akata, kojima se vrši preraspodela finansijskih sredstava u ranije utvrđenim okvirima opštinskog budžeta, a za potrebe servisiranja obaveza Opštine kao poslodavca prema zaposlenima.

Opštinsko veće je u skladu sa odgovarajućim propisima ukinulo sledeća radna tela: Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine za Opštinu Alibunar, Komisiju za razmatranje zahteva za naknadu štete građanima nastalu od ujeda od strane napuštenih životinja u Opštini Alibunar i Komisiju za procenu poljske štete.

Na predlog načelnice Opštinske uprave, Opštinsko veće je donelo izmenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi. Ova izmena izvršena je u skladu sa Kadrovskim planom Opštinske uprave i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Alibunar.

Doneto je i Rešenje o osnivanju Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Alibunar. Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Opštinsko veće kao nadležni organ jedinice lokalne samouprave, ima obavezu da obrazuje ovo telo kao telo za koordinaciju, sa trajnim zadatkom podsticanja, organizovanja i usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima iz nadležnosti Opštine. Opštinski savet neprekidno prati stanje bezbednosti saobraćaja na putevima i na osnovu toga pokreće inicijative za preduzimanje odgovarajućih mera i aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima i iste predlaže Opštinskom veću, a posebno inicijative za donošenje strateških akata, programa i planova.

Na predlog predsednice Opštine, Opštinsko veće donelo je Rešenje o poništenju Zaključka u vezi potpisivanja Ugovora o donaciji i pratećoj dokumentaciji za Projekat ''U pravcu pametnijeg, održivog i inkluzivnog upravljanja otpadom u Južnom Banatu i Timišu'' RORS 400. Ocenjeno je da ovaj Zaključak, koji je od strane Opštinskog veća donet u julu 2020.g., a nakon temeljne analize finansijskih mogućnosti Opštine, kao i složene situacije izazvane problemom pandemije izazvane virusom COVID-19, nije moguće u ovom trenutku izvršiti.

Na samom kraju, Opštinsko veće donelo je i Rešenje o ustupanju prava na privremeno korišćenje pokretne stvari u javnoj svojini Opštine Alibunar Turističkoj organizaciji opštine Alibunar. Naime, za potrebe rada Turističke organizacije, Opština će ustupiti jedno putničko vozilo. Na osnovu ovog Rešenja biće zaključen ugovor, kojim će biti utvrđeni svi bitni detalji vezani za davanje na korišćenje vozila.

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Centralni informacioni servis E-turista

Poziv svim ugostiteljima koji pružaju ugostiteljske usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima da na osnovu Zakona o ugostiteljstvu i Pravilnika kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencija ugostiteljskih objejkata za smeštaj, da radi evidentiranja, imaju obavezu podnešenja prijava Opštini Alibunar u najkraćem mogućem roku.

Preuzmi ceo tekst

Štampa El. pošta

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU 2. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

Skupština opštine Alibunar održala je svoju 2. sednicu dana 15.09.2020.g. Sednici su prisustvovali svi odbornici Skupštine opštine Alibunar, a sednici je predsedavao predsednik Skupštine Neđeljko Konjokrad.

Za ovu sednicu je utvrđen bogat dnevni red.

Najpre, Skupština je potvrdila odborničke mandate Maji Mitrović iz Alibunara i Jeleni Maslovarić iz Vladimirovca, koje su izabrane sa izborne liste ''Aleksandar Vučić – za našu decu'', nakon što su bez odborničkih mandata a zbog izbora na funkcije predsednika, odnosno zamenika predsednika Opštine, izabrane Zorana Bratić i Marta Dmitrović, koje su na odborničke funkcije prethodno izabrane sa iste izborne liste.

Skupština opštine je na predlog Opštinskog veća usvojila Odluku o završnom računu budžeta Opštine Alibunar za 2019. godinu. Prema tekstu ove Odluke, ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta sredstva iz ranijih godina iznosili su 796.462.676 dinara, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 733.415.289 dinara. Istaknuto je da su svi korisnici opštinskog budžeta, kako direktni tako i indirektni, redovno servisirani i da nije bilo značajnijih problema u poslovanju. U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, eksternu reviziju Završnog računa Opštine izvrio je Institut za javne finansije i računovodstvo iz Niša, o čemu je dostavljen Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Alibunar za 2019.g.

Takođe je na predlog Opštinskog veća, Skupština usvojila Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Alibunar. Republičkom Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017.g. utvrđen je kao maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme za sistem lokalne samouprave Opštine Alibunar ukupno 207 i taj broj se od 2017.g. nije menjao. Navedenom Odlukom SO Alibunar je utvrdila ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme za svako pravno lice čiji je osnivač Opština pojedinačno.

Na predlog Odbora za administrativno-mandatna pitanja SO Alibunar, Skupština je obrazovala i preostalih 12 odbora, kao stalna radna tela Skupštine, a koja čine odbornici Skupštine opštine Alibunar.

Skupština je obrazovala i svoja posebna radna radna tela, kojih ima ukupno 8: Savet za mlade,Komisija za rodnu ravnopravnost,Savet za zdravlje,Korisnički savet javnih službi,Savet za migracije,Savet za socijalna pitanja,Savet za zapošljavanje i Komisija za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta.

Skupština je ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede predložila sastav nove Komisije, čiji je zadatak rešavanje zahteva građana za vraćanje konfiskovane imovine po osnovu neizvršenih obaveza iz prinudnog otkupa nakon Drugog svetskog rata, a koju čine sudije sudova, stručnjaci u oblasti poljoprivrede i geodezije, kao i druga lica neophodna za sprovođenje ove aktivnosti.

Skupština opštine je, u svojstvu osnivača, dala svoju saglasnost na kreditno zaduživanje oba svoja javna preduzeća. Kreditno zaduživanje se odnosi na zaključivanje ugovora o tzv. ''dozvoljenom minusu'' po žiro-računu ovih preduzeća kod poslovnih banaka, a što je neophodno za njihovo redovno poslovanje.

Skupština je izvršila razrešenje i imenovanje članova drugih radnih tela, čiji je osnivač, kao što su: Komisija za utvrđivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar, Stručna komisija za izradu Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Alibunar za 2020.g., Komisija za davanje na korišćenje i u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Alibunar po Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Alibunar za 2019.g. i dr.

Skupština je izvršila i imenovanje vršilaca dužnosti direktora pojedinih pravnih lica čiji je Opština osnivač. Za v.d. direktora Centra za socijalni rad ''1.mart'' Alibunar imenovana je Jovana Maksimović, diplomirani pravnik iz Vladimirovca. Za v.d. direktora JKP ''Univerzal'' Alibunar imenovan je Dušan Dakić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Ilandže. Za v.d. direktora Turističke organizacije opštine Alibunar imenovana je Tatijana Đurđević, master ekonomista iz Dobrice. Mandat imenovanih lica traje do 6 meseci, a izbor direktora vrši se na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Skupština je izvršila i razrešenje i imenovanje pojedinih članova organa upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač.

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Predsednica Opštine Alibunar: Ulaganje u obrazovanje dece naš je prioritet

Zorana 1Predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić, prvog dana škole zajedno sa svojim saradnicima posetila je školske ustanove na teritoriji opštine Alibunar. Predsednica je u razgovoru sa prosvetnim radnicima i roditeljima istakla da opština nastavlja sa ulaganjem u obnovu i izgradnju obrazovnih institucija, naglašavajući da je sada najvažnije da su stvoreni uslovi za bezbedan povratak dece u školske klupe.


Opština je obezbedila svim prvacima i prigodne poklone. Uručeno je ukupno 160 rančeva, koliko i ima đaka prvaka ove školske godine.

Deca i samo deca mogu obezbediti opstanak naselja i budućnost naše opštine, ulaganje u školovanje naše dece je jedan od najvažnijih programskih ciljeva. Shodno tome, prioritet nam je ulaganje u obrazovne ustanove širom opštine. U toku je opremanje fiskulturne sale u Alibunaru. Takođe, u toku je izrada projektne dokumentacije za dva važna školska objekta u Banatskom Karlovcu, kotlarnice u osnovnoj školi i predškolske ustanove u ovom naseljenom mestu. Osim toga, potpuno je rekonstruisana zgrada OŠ "Prvi maj" u Vladimirovcu, ali i zamena parketa i sanacija krova fiskulturne sale u Nikolincima, kao i sanacija krova na sali u Ilandži, istakla je predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić još jednom naglašavajući da je u ovom trenutku na prvom mestu bezbednost dece.

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81