gore

 • Baner Optina Alibunar

Državna uprava

I ORGANI DRŽAVNE UPRAVE

Ministarstva i organi uprave u sastavu ministarstava

1. MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

2. MINISTARSTVO ODBRANE

 • Inspektorat odbrane
 • Vojna služba bezbednosti
 • Vojno-obaveštajna služba


3. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

4. MINISTARSTVO FINANSIJA

 • Uprava carina
 • Poreska uprava
 • Uprava za igre na sreću
 • Uprava za trezor
 • Uprava za javni dug
 • Uprava za duvan
 • Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Uprava za slobodne zone
 • Devizni inspektorat


5. MINISTARSTVO PRAVDE

 • Uprava za izvršenje zavodskih sankcija
 • Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom


6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 • Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Uprava za veterinu
 • Uprava za zaštitu bilja
 • Republička direkcija za vode
 • Uprava za šume
 • Uprava za agrarna plaćanja
 • Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
 • Uprava za poljoprivredno zemljište


7. MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 • Direkcija za mere i dragocene metale


8. MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

9. MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

10. MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

11. MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

 • Republička direkcija za robne rezerve


12. MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

13. MINISTARSTVO PROSVETE

14. MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

15. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

 • Uprava za biomedicinu


16. MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

17. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 • Uprava za rodnu ravnopravnost
 • Inspektorat za rad
 • Uprava za bezbednost i zdravlje na radu


18. MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

 • Agencija za zaštitu životne sredine


19. MINISTARSTVO KULTURE

20. MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

21. MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

22. MINISTARSTVO VERA

23. MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

24. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

II POSEBNE ORGANIZACIJE

1. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO
2. REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ
3. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
4. REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
5. REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
6. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
7. REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET
8. CENTAR ZA RAZMINIRANJE
0. ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
10. DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNJE PLOVNE PUTEVE „PLOVPUT“
11. GEOMAGNETSKI ZAVOD
12. ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
13. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
14. REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD
15. KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
16. AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
17. BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA
18. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
19. DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE
20. AGENCIJA ZA RUDARSTVO
21. DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

III SLUŽBE VLADE

1. GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE
2. KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA
3. KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
4. STALNA KANCELARIJA VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU
5. STALNA KANCELARIJA VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU
6. SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA
7. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA
8. AVIO-SLUŽBA VLADE
9. KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE
10. KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA
11. KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST
12. KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE
13. CENTRALNI REGISTAR OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE – POSLODAVACA I OSIGURANIKA

IV
1. UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

V
1. KABINET PREDSEDNIKA VLADE
2. KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE – ZAMENIKA PREDSEDNIKA VLADE
3. KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE JOVANA KRKOBABIĆA
4. KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE MLAĐANA DINKIĆA
5. KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE BOŽIDARA ĐELIĆA

VI UPRAVNI OKRUZI

1. SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
2. SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
3. SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
4. JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
5. ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
6. JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
7. SREMSKI UPRAVNI OKRUG
8. MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG
9. KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG
10. PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG
11. BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG
12. ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG
13. POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
14. BORSKI UPRAVNI OKRUG
15. ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG
16. ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG
17. MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG
18. RAŠKI UPRAVNI OKRUG
19. RASINSKI UPRAVNI OKRUG
20. NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG
21. TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG
22. PIROTSKI UPRAVNI OKRUG
23. JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG
24. PČINJSKI UPRAVNI OKRUG
25. KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG
26. PEĆKI UPRAVNI OKRUG
27. PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG
28. KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG
29. KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

U K U P N O: 93

N A P O M E N E:

I - Ministarstva:

1-24 – Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 65/08 i 36/09-dr.zakon)
4 – Poreska uprava – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispr., 23/03-ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr.zakon, 62/06-dr.zakon, 63/06-ispr.dr.zakona, 61/07, 20/09 i 72/09-dr.zakon)
– Uprava za igre na sreću - Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr.zakon)
– Uprava za trezor – Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09)
– Uprava za javni dug - Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05)
– Uprava za duvan – Zakon o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 90/07)
– Uprava za sprečavanje pranja novca – Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 72/09)
– Uprava za slobodne zone – Zakon o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS”, broj 62/06)
– Devizni inspektorat – Zakon o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 62/06)
5 – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija – Zakon o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 72/09)
– Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS”, broj 97/08)
6 – Uprava za agrarna plaćanja – Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
– Direkcija za nacionalne referentne laboratorije – Zakon o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
– Uprava za poljoprivredno zemljište – Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
15 – Uprava za biomedicinu – Zakon o transplantaciji organa („Službeni glasnik RS”, broj 72/09)
17 – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu – Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05)

II - Posebne organizacije:

1- 13 – Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 65/08 i 36/09-dr.zakon)
14 – Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08)
15 – Zakon o Republičkom seizmološkom zavodu („Službeni glasnik RS”, broj 71/94)
16 – Zakon o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, br. 18/92 i„Službeni list SRJ”, br. 42/02 – Odluka SUS)
17 – Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04)
18 – Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 42/02)
19 – Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS”, broj 125/04)
20 – Zakon o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 18/05)
21 – Zakon o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 101/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon i 34/06)
22 – Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 46/06)

III - Službe Vlade:

1 – Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 71/08)
2 – Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima („Službeni glasnik RS”, broj 75/05)
3 – Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, broj 126/07)
4 – Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu („Službeni glasnik RS”, broj 81/05)
5 – Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Boru („Službeni glasnik RS”, broj 81/05)
6 – Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 61/06- prečišćeni tekst i 3/08)
7 – Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05)
8 – Uredba o osnivanju Avio-službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06)
9 – Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07)
10 – Uredba o Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08 i 46/09)
11 - Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09)
12 – Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09)
13 – Uredba o osnivanju Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 45/08)

IV - Uprava za zajedničke poslove republičkih organa:

Odluka o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02, 13/04)

V - Kabinet predsednika i potpredsednika Vlade:

1 – Uredba o Kabinetu predsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05)
2 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05)
3 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i Odluka predsednika Vlade kojom ovlašćuje dr Jovana Krkobabića, potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja socijalno odgovorne politike („Službeni glasnik RS”, broj 68/08)
4 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i Odluka predsednika Vlade kojom ovlašćuje mr Mlađana Dinkića, potpredsednika Vlade za privredni razvoj, da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja ekonomske politike i politike privrednog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 68/08)
5 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i Odluka predsednika Vlade kojom ovlašćuje Božidara Đelića, potpredsednika Vlade da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik RS”, broj 70/08)

VI – Upravni okruzi (stručne službe)

1-29 – Uredba o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, broj 15/06)

U Beogradu,
24. februara 2010. godine

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81