IZVEŠTAJ SA 46. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN1968 1600x1200Sednica je održana 24. novembra  2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.
 
1) Utvrđen je predlog Odluke o opštinskim administrativnim taksama i naknadama za usluge
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi taksi i naknada za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje organa lokalne samouprave, odnosno Opštinske uprave opštine Alibunar. 
U odnosu na sada važeću Odluku o lokalnim administrativnim taksama, ukinute su takse, odnosno naknade za izdavanje smrtovnica, popis imovine umrlih lica i za overu potpisa, prepisa i rukopisa, zbog izmene pozitivnih propisa. Tačnije ovi poslovi su sada u nadležnosti javnih beležnika. Uvedena je taksa za registraciju stambenih zajednica u izbnosu od 310,00 dinara u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 104/2016) i Uputstvom za registraciju stambenih zajednica i načinu vođenja registra Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i prosledilo ih je Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
2)  Utvrđen je predlog odluke o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji opštine Alibunar za utvrđivanje poreza 
Opštinsko veće utvrdilo predlog Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji opštine Alibunar za utvrđivanje poreza na imovinu. Zone određene ovom Odlukom su:
1.Prva zona – Alibunar, Banatski Karlovac i Vladimirovac;
2.Druga zona – Lokve;
3.Treća zona – Nikolinci, Janošik, Seleuš, Ilandža, Dobrica, Novi Kozjak i Devojački Bunar.
Utvrđeni predlog Odluke biće prosleđen Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
3) Doneta je Odluka outvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Alibunar   
Ovom Odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Alibunar. Na teritoriji opštine Alibunar određene su tri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnih objekata, saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima opštine, odnosno sa radnim zonama, i to:
-PRVA ZONA:obuhvata teritoriju naseljenih mesta Alibunar, Banatski Karlovac i Vladimirovac – najopremljenija zona;
-DRUGA ZONA:obuhvata teritoriju naseljenog mesta Lokve;
OSTALE ZONE:obuhvata teritoriju naseljenih mesta i naselja: Nikolinci, Seleuš, Ilandža, Dobrica,Novi Kozjak, Janošik i Devojački Bunar. Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji  opštine Alibunar iznose:
 
Grupe nepokretnosti prosečna cena (din.)
   
  Prva zona Druga zona Treća zona
Građevinsko zemljište 300 200 100
Poljoprivredno zemljište 45 35 30
Šumsko zemljište 45 35 30
Stanovi 27.070 23.000 18.000
Kuće za stanovanje 27.070 23.000 18.000

Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni)

građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti

45.000 35.000 26.000
Garaže i garažna mesta 11.000 9.000 7.000
 
Opštinsko veće usvojilo je predlog Odluke koji će biti prosleđen Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
4) Doneta je Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća ''Urbanizam'' Pančevo
Ovom Odlukom Opština Alibunar će osnovati Javno preduzeće ''Urbanizam'' Pančevo kao zajedničko javno preduzeće sa većinskim osnivačem gradom Pančevo i drugim jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Južnog Banata, koje donesu odluku o suosnivanju JP ''Urbanizam'' Pančevo kao zajedničkog preduzeća. U cilju obezbeđivanja kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine, poslovi koje će JP ''Urbanizam'' Pančevo obavljati za Opštinu Alibunar, kao suosnivača, utvrđivaće se za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa usvojenim budžetom Opštine Alibunar i programom rada organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma za tu godinu. Svi neophodni elementi izvršenja posla koje će JP ''Urbanizam'' Pančevo raditi za Opštinu Alibunar u određenoj kalendarskoj godini, regulisaće se ugovorom između Opštine Alibunar i JP ''Urbanizam'' Pančevo. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odlukeo suosnivanju Javnog preduzeća ''Urbanizam'' Pančevo i dostaviće ga Skupštini opštine Alibunar na usvajanje.
 
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81