gore

  • Baner Optina Alibunar

Izvoz

Postoji značajan trend porasta izvoza u Banatu. U proteklih 5 godina stopa izvoza Banata je za 55% viša nego 2002. godine. 59,01% ukupne robne razmene je izvoz. Banat je ostvario 200 miliona € suficita.

Ocenjuje se da je rast obima razmene u posmatranom periodu rezultat do sada obavljene privatizacije i restrukturiranja preduzeća, primene preferencijala u trgovini po osnovu ugovora o slobodnoj trgovini sa zemljama potpisnicama Pakta o stabilnosti, koje su u toku 2007. godine objedinjeni u jedinstveni CEFTA sporazum, kao i rasta javne i potrošačke tražnje.

Prehrambena, metalna, tekstilna kao, i hemijska i farmaceutska industrija raspolažu kapacitetima, kao i u nekolicini drugih podsektora: građevinarstvo, poljoprivreda i turizam čine osnovu izvoza Banata. Proizvodnja građevinskih materijala obuhvata nekoliko velikih proizvođača izolacionog materijala, cigle, crepa, keramičkih pločica i stakla. 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81