gore

  • Baner Optina Alibunar

Klima kao turistička vrednost

Analizom klimatskih faktora i klimatskih elemenata, može se utvrditi vrednost klime Alibunarske opštine za odgovarajuću vrstu turizma. Opština se nalazi u zoni srednjeevropske klime, sa izrazito kontinentalnim karakteristikama koje pojačavaju vazdušne struje iz Vlaške nizije, preko Đerdapske klisure. Ova strujanja su ublažena uticajem srednje Evrope i strujanjem sa SZ. S obzirom na svoj položaj i otvorenost prema Karpatima, opština je izložena velikom uticaju vetrova, košave i severca.

Deliblatska peščara se razlikuje od svoje okoline u morfološkom i vegetacijskom pogledu što se odražava i na klimu zbog  čega se javljaju mikroklimatske razlike između peščare i njene okoline. Peščara ima umereno-kontinentalnu klimu sa naglašenim stepskim osobinama.

Dnevno kao i godišnje kolebanje temperature u Deliblatskoj peščari je veliko. Zagrevanje peska je danju i leti jako zbog čega temperature dostižu i 60ºC.

Noću i zimi temperatura znatno opada. Godišnje kolebanje temperature u pečari iznosi 80ºC.  Srednja godišnja temperatura kreće se kreće se od 9,5ºC do 11ºC.

Interesantno je istaći da se klima Deliblatske peščare podudara sa Zlatiborskom klimom. Noći su hladne sa dosta rose a dani topli i suvi sa relativnom vlažnošću od 26%. Pritisak je promenljiv i kreće se od 886-1o28mb što se odražava na stanovništvo. Prosečna suma godišnjih padavina iznosi 633mm. Najmanje padavina je u julu, avgustu i septembru.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81