gore

 • slika 3

I 02. Potreba izrade dokumenta

Opština Alibunar je prema kriterijumima OECD-a ruralna sredina, sa gustinom naseljenosti od 36 stanovnika po km² (OECD kriterijum >150 st/km2).

S obzirom na ovakav značaj ruralnog razvoja za Alibunar, opština je odlučila da ruralni razvoj bude tema posebne Strategije, i kao takva detaljno isplanirana. Ovaj dokument predstavlja strateški plan ruralnog razvoja opštine Alibunar za period od 2010 - 2014 godine, u kome su predočene praktične akcije koje građani opštine mogu zajedno da preduzmu.

Značajnu podršku lokalnoj samoupravi predstavlja odluka Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da podrži lokalne samouprave u donošenju i realizaciji plana ruralnog razvoja kroz Program ruralnog razvoja AP Vojvodine za 2007. godinu.“

Strategija ruralnog razvoja Opštine Alibunar ima za zadatak promociju održivog razvoja ruralnih područja Opštine Alibunar. Strategijom su definisane konkretne aktivnosti za rešavanje pitanja od značaja za:

 • Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora opštine Alibunar;
 • Unapređenje životne sredine i ruralnog okruženja opštine Alibunar;
 • Kvalitet života ruralnih oblasti Opštine i diversifikaciju lokalne ruralne ekonomije.

U navedenu svrhu, Strategija ruralnog razvoja Opštine Alibunar identifikuje ključne pravce za promovisanje održivog razvoja Opštine Alibunar putem promovisanja i podsticanja razvoja njenih ruralnih područja, definisane u okviru četiri predominantne LEADER oblasti:

 1. Optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, njihovo očuvanje i povećanje vrednosti;
 2. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima;
 3. Dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima i uslugama, posebno kroz olakšan pristup tržištima putem kolektivnih akcija;
 4. Primenu novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja.

Proces pripreme, izrade i publikovanja Strategije ruralnog razvoja Opštine Alibunar u potpunosti je usklađen i utemeljen na osnovnih 7 principa LEADER pristupa EU:

 • Lokalne razvojne strategije orijentisane na specifično područje;
 • Učešće lokalnih aktera u procesu donošenja odluka i izboru prioriteta za sprovođenje na njihovom specifičnom području (bottom-up);
 • Podrška inovacijama;
 • Integrisane i multi-sektorske akcije;
 • Umrežavanje;
 • Saradnja.

U sve faze procesa pripreme i izrade Strategije uključeni su najaktivniji akteri postojećih i planiranih lokalnih inicijativa, posebno:

 • Profesionalne organizacije i udruženja (koje predstavljaju poljoprivrednike, profesionalce nepoljoprivrednih profila i mala preduzeća);
 • Građani, stanovništvo njihove lokalne organizacije i mesne zajednice;
 • Lokalni politički predstavnici;
 • Ekološke organizacije;
 • Organizacije žena;
 • Organizacije nacionalnih manjina;
 • Organizacije i pojedinci iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta;
 • Organizacije mladih;
 • Mediji.

Za potrebe komunikacije i razmene informacija između lokalne javnosti i svih ključnih činilaca i zainteresovanih strana, izrađen je informacioni Internet portal LAG Alibunar. Na portalu je predstavljen Program ruralnog razvoja RS i APV 2008 i 2009, kao i kompletan proces prikupljanja, sistematizacije i analize informacija za potrebe izrade Strategije ruralnog razvoja opštine Alibunar. Na taj način, javnosti je omogućeno da na jednom mestu i na jednostavan način pronađu i pregledaju celokupan materijal nastao tokom pripreme i realizacije izrade Strategije, kao i da predlože sopstvena rešenja, eventualne izmene, sugestije i ocene. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81