gore

  • slika 3

III 02. Geografske karakteristike

Ovaj region obuhvata severni deo Srbije. Pokrajina Vojvodina skoro u celosti pripada ovom regionu kao i ruralne opštine u severo-zapadnom delu Centralne Srbije (Mačva). Veći deo teritorije je pod stepom i oraničnim površinama sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom. Reljef severne Srbije je prevashodno ravničarski, osim na teritoriji Srema u kome dominira planina Fruška Gora i na teritoriji jugoistočnog Banata sa Vršačkim bregom. Reka Dunav sa svojim pritokama ima najveći hidrografski potencijal. Ona je takođe najvažniji vodeni put i najznačajniji strateški pravac prema Evropi. Ovaj region je bogat vodama. Velike reke, Dunav, Sava i Tisa teku kroz ovaj region. Za potrebe uklanjanja viška vode, izgrađeni su “sistemi amelioracije” koji mrežom kanala i objekata za upravljanje vodama pokrivaju površinu od oko 21.000 kvadratnih kilometara. Sistem kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD) je višenamenski objekat infrastrukture: mreža kanala dugačka 930 km od kojih je 590 km plovno. Kanal DTD omogućava uklanjanje viška vode sa više od jednog miliona hektara i u isto vreme stvara uslove za navodnjavanje useva na površini od više od pola miliona hektara. Efekat kanala DTD predstavlja postizanje dve žetve godišnje i povećanje prinosa za više od 15%.

U poređenju sa drugim ruralnim regionima u Srbiji, ovaj region se može smatrati izuzetno homogenim u pogledu svojih geomorfoloških karakteristika i prirodnih uslova. Sa druge strane, evidentne su značajne razlike u pogledu ekonomske strukture i razvoja, koje su od početka 1990-tih sve izrazitije: zapadni deo regiona koji obuhvata područje Bačke, Srema i Mačvu, generalno je razvijeniji u poređenju sa istočnim delom – Banatom. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81