gore

  • slika 3

V 06. Prioritet br.4

Primena novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja

Prema nalazima Lider+ inicijative, „Primena novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja“, sa 11% od ukupnog broja, jeste poslednja tema na skali. Međutim, činjenica da je tema u Lider+ programu odabrana od strane manje LAG-ova ne pokazuje celu sliku, pošto ova tema ima horizontalni aspekt. U mnogim projektima, nova znanja i veštine i nove tehnologije korišćene su kao podrška u okviru drugih tema.

Internet i povezane tehnologije su vrlo značajne teme koje se ponavljaju u ruralnom razvoju. Primetno je da je ista tehnologija korišćena u različitim i inovativnim načinima da bi se postigli slični ciljevi, posebno inkluzija lokalnog stanovništva u selima i informacionim društvima. U ruralnim oblastima pak, upotreba novih znanja i veština i novih tehnologija nije samo informisanje i komunikacija. Ona se jednako odnosi na: učenje na daljinu i treninge, upravljanje životnom sredinom, zdravstvo, obnovljive izvore energije, preradu produkata, kao i na proizvodnju alternativnih useva i biotehnologiju.

Generalno govoreći, „knowing how“ nije uvek isto što i tehnološka inovacija, što znači da je u datom slučaju možda bolje efikasnije i šire koristiti ono što već postoji. U ovom smislu, tehnologija ili know-how trebalo bi da budu relevantni za ciljnu grupu. Žene, mladi i tradicionalni poljoprivrednici/farmeri, imaće drugačiji socijalni i kulturni stav u poređenju sa novim preduzetnicima koji dolaze u ruralno područje spolja, iz drugih regiona. Slično, u određenim poduhvatima, možemo razmatrati kako upotreba novih tehnologija može da stimuliše ne samo ruralni razvoj, već i razvoj same tehnologije.

U slučaju korišćenja obnovljivih izvora energije, ruralna područja su najčešće u prvom planu. Ovo nije iznenađujuće, pošto su energetski projekti (zasnovani na i povezani sa lokalnim primarnim materijalom, kao što je drvo, biomasa, reciklirani metan, voda i vetar) često direktno povezani sa drugim ruralnim prioritetima koa što su diversifikacija farmi, ekonomijama obima za kolektivne preradne kapacitete. Za Lider projekte i incijative, ove veze su značajne i kao takve imaju potencijal da direktno doprinesu lokalnom ekonomskom razvoju, kao i razvoju životne sredine.

U okviru ekonomske i socijalne politike Evropske unije, usvajanje novih tehnologija i razvoj industrija zasnovanih na znanju jeste vitalni element, pošto ima jasan uticaj na konkurentnost, zaposlenost i informaciono društvo. Strateška upotreba informativno-komunikacionih tehnologija (ICT) pomaže da se daleka tržišta približe, da se razviju mreže znanja i pomaže hvatanju u koštac sa socijalnim isključenjem pojedinih grupa stanovnika. Za mala preduzeća, ICT često može da obezbedi neophodnu podršku za primarno istraživanje, posebno pri izbacivanju novih proizvoda na tržište. Deklaracija iz Valensije, od februara 2003. ističe sledeće: „Ruralne oblasti su srž evropskih prednosti, koje mogu dosegnuti svoj pun potencijal korišćenjem novih informaciono-komunikacionih tehnologija, da bi se povećao kvalitet života i mogućnosti za zaposlenje stanovnika ruralnih područja, da bi se ojačao razvoj ruralne ekonomije, kako u tradicionalnim tako i u novim sektorima, omogućujući tako ruralnim oblastima da se u potpunosti integrišu i učestvuju u evropskoj ekonomiji zasnovanoj na znanju.“

 

Unutar Lider inicijativa postoji mnogo različitih načina kako nova znanja i veštine i nove tehnologije mogu da budu integrisani u projekat i kako mogu da imaju pozitivan uticaj na život i rad ljudi koji žive u određenom području.

 

Prioritet 4: Primena novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja
Mere
Aktivnost 1
Aktivnost 2
Aktivnost 3
4.1 Podrška mladima u usvajanju novih veština pri procesu prelaska iz škola do zapošljavanja
4.1.1 Podrška razvoju preduzetničkih veština kod mladih
4.1.2 Podrška programima finansijskog opismenjavanja mladih
 4.1.2 Podrška programima ICT opismenjavanja mladih
4.2 Promocija koncepta i podrška aktivnostima doživotnog učenja
4.2.1 Poboljšanje veština zaposlene radne snage kako bi se zadovoljile nove potrebe poslodavaca (pre/dokvalifikacije)
4.2.2 Poboljšanje veština nezaposlene radne snage da bi se što bolje prilagodili novim potrebama tržišta
4.2.3 Promocija sistema doživotnog učenja pristupačnog svima (mladima, starima, nezaposlenima starijim od 45 godina,)
4.3 Podrška uvođenju novih tehnologija i ICT
4.3.1 Podrška uvođenju novih tehnologija u cilju efikasnijeg rada i povećanja konkurentnosti
 
4.3.2 Obezbeđivanje podrške projektima čistije proizvodnje koji smanjuju negativne postojeće uticaje na životnu sredinu
 4.3.3 Podrška obezbeđenju pristupa brzom internetu (broadband ) u najudaljenijim naseljima

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81