gore

  • slika 3

V 05. Prioritet br.3

Dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima i uslugama, posebno kroz olakšan pristup tržištima putem kolektivnih akcija

U okviru Lider+ inicijative 20% lokalnih akcionih grupa odabralo je temu „dodavanje vrednosti lokalnim poizvodima“, što ovu temu stavlja na treće mesto po popularnosti od ukupno četiri Lider+ teme. Zapravo, u Lider+ programu ne radi se samo o „dodavanju vrednosti lokalnim proizvodima“ već i o „olakšavanju pristupa tržištima za proizvodnju malog obima putem kolektivnih akcija“. Ovaj drugi element je važan pošto stavlja naglasak na dostizanje šireg tržišta za lokalne proizvode, a to je kritična tačka profitabilnosti i dugoročne održivosti za mnoge projekte. Studije slučaja pokazuju ne samo značaj dodate vrenosti, već i potrebe za dostizanjem šire publike putem razvoja marketinških inicijativa i zajedničkih aktivnosti na brendiranju.

Dodata vrednost ne dolazi samo od originalnosti i kvaliteta proizvoda, već i od njihovog lokalnog karaktera. Zato je veoma važno da se iskoristi šansa da se naglasi šta proizvod čini tipičnim, lokalnim i samim tim autentičnim. Takođe, veoma je važno pokazati kako se u proizvodnji i distribuciji određenih proizvoda uzimaju u obzir kriterijumi održivog razvoja. U idealnom slučaju, u razvoju strategije za lokalne proizvode, svi faktori koji mogu dodati vrednost trebalo bi da budu razmotreni i, tamo gde je to moguće, uključeni. Ovo podrazumeva i uključivanje inovativnih pristupa, na primer, u preradi, marketingu i distribuciji lokalno gajenih useva.

Mnogi Lider+ projekti se odnose na dodavanje vrednosti lokalnoj hrani, što nije iznenađenje. U poslednje vreme postojala je visoka svest o unutrašnjoj vrednosti i dodatnim koristima od lokalne prehrambene proizvodnje, ne samo u smislu njihovog doprinosa opstanku farmi, već i u smislu održivog razvoja, zaštite životne sredine, javnog zdravlja, lokalne i regionalne kulture, ruralnog turizma, itd. Tako projekti često imaju za cilj podsticanje interakcije između proizvođača, trgovaca i krajnjih kupaca za specifične i često veoma kvalitetne proizvode, zatim za marketing i distribuciju.

Inicijatori projekata lanaca lokalne hrane najčešće su grupe farmera i proizvođača koji sarađuju sa tržištima ili su snadbevači većih trgovinskih lanaca na malo i veliko. U okviru Lider programa postoje inicijative da takvi proizvođači lokalne hrane budu više uključeni u mreže za promociju lokalne hrane. Ovakve vrste aktivnosti mogu se smatrati odgovorom na povećanu centralizaciju sistema proizvodnje hrane, kao i nabavke kojom dominiraju veliki trgovinski lanci i interesi. U okviru Lider programa, ovo pokazuje „odozdo-na-gore“ pristup lanca nabavke hrane. Dva ovakva projekta su, na primer, urađena od strane Mallorcan Lag, koja, kao što to obično i biva, imaju uticaj i na kulturu i turizam regiona.

 

KVALITET
Integritet/čistoća/vrednost materijala/metode
PROIZVODI VISOKE DODATE VREDNOSTI
 LOKALNOST
(eko-održivost)
Lokalni izvori, nizak nivo korišćenja energije, itd.
ORIGINALNOST
Različitost/izdvajanje od ostalih/kreativnost (u dizajnu, formi i funkciji)
TIPIČNOST
(kulturna)
Autentičnost reflektuje lokane/regionalne identitete, karakter i kulturu

Prioritet 3: Dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima i uslugama, posebno kroz olakšan pristup tržištima putem kolektivnih akcija

Mere
Aktivnost 1
Aktivnost 2
Aktivnost 3
3.1 Podrška autentičnim lokalnim proizvodima (proizvodnja i prerada voća i povrća, lekovito bilje, med, čajevi, bundeva, lubenica, dinja i sl.)
3.1.1. Podrška identifikaciji  konkurentnih tipičnih lokalnih proizvoda i usluga Deliblatske peščare
3.1.2 Podrška programima kvaliteta
3.1.3 Podrška programima originalnosti i prepoznatljivosti dizajna, oblika i funkcije
3.2 Podrška inovativnom pristupu u proizvodnji, marketingu i plasmanulokalnih proizvoda i usluga
3.2.1 Podrška inovativnom pristupu preradi proizvoda i usluga
3.2.2 Podrška inovativnom marketingu i promociji proizvoda i usluga
3.2.3 Podrška inovativnom plasmanu preovlađujućih proizvoda i usluga
3.3 Podrška interakciji proizvođača, trgovaca i krajnjih kupaca
3.3.1 Podrška organizovanju proizvođača u svrhu zajedničkog nastupa na tržištu
3.3.2 Podrška tržišno orijentisanim aktivnostima
3.3.3 Unapređenje programa informisanja proizvođača, stanovništva i kupaca

 

 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81