gore

  • Baner Optina Alibunar

V 03. Prioritet br.1

 

Optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, njihovo očuvanje i povećanje vrednosti

„Optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa“ je tema odabrana od strane 34% aktuelnih lokalnih akcionih grupa EU i kao takva ona je najpopularnija od svih Lider+ tema. Prirodni i kulturni resursi su važno nasleđe koje je potrebno čuvati za buduće generacije i koje, u okviru Lider inicijative, može biti iskorišćeno kao ključni pokretač održivog razvoja na nivou Evropske unije. Neki od ovih resursa, posebno kulturni, mogu biti manje opipljivi od drugih, ali često su krucijalan element u integrativnoj strategiji ruralnog razvoja regiona.

Predstavljajući različitosti ruralnih područja obuhvaćenih LAG-ovima, ova tema naglašava „teritorijalni“ aspekt Lider koncepta. Prirodni resursi kao što su Deliblatska peščara i njena divlja, netaknuta priroda, predstavljaju fizički teren područja, a kulturni resursi obezbeđuju osećaj koji je jedinstven i karakterističan samo za ovu teritoriju.

Smernice koje je napravila Evropska komisija na početku Lider+ programa, ističu Natura 2000 predele kao deo ove teme. Postoji oko 18.000 Natura predela u starim državama članicama EU (što pokriva oko 17,5% njihove teritorije) koja su obeležena kao mesta koja imaju evropski značaj za zaštitu prirode i koja imaju specijalni status u upravljanju, u čemu su lokalne zajednice podstaknute da aktivno učestvuju. Natura predeli su teritorijalno zasnovani i nude specifične lokalne resurse za LAG, kao što su prelepi predeli za turizam, ili stvaranje radnih mesta putem održivog korišćenja prirodnih resursa. Postoji još mnogo imenovanih i neimenovanih područja sa dragocenim prirodnim nasleđem. Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara je svakako jedan i jedinstven takav predeo.

I kultura i priroda imaju načine da olakšaju ruralni razvoj. Naglašavajući bogatstvo i različitosti kulturnog nasleđa, ruralna područja Banata mogu da razviju ekonomske aktivnosti koje mogu da generišu dodatu vrednost i stvore nova radna mesta za građane opštine Alibunar. Isto tako, jačanjem lokalnog kulturnog identiteta i poboljšanjem kvaliteta života koje nastaje u okviru ovih aktivnosti, ponos ruralnog stanovništva i njihov osećaj regionalnog identiteta takođe se pojačavaju. Shodno tome, regionalni razvoj je poboljšan, a zajedno sa tim i ekonomski opstanak.

Među brojnim različitim Lider projektima koji se odnose na kulturu, izdvajaju se sledeće četiri glavne vrste: promocija regionalnog identiteta; korišćenje kulturnog nasleđa; stvaranje trajne kulturne infrastrukture (kulturni centri, eko-muzeji, itd.; i organizacija specifičnih kulturnih aktivnosti - zabava i festivali npr).

Teme kulture i zaštite životne sredine pozicioniraju se u integrativne strategije ruralnog razvoja, ključni aspekt Lider pristupa, uzimajući u obzir teritorijalni aspekt lokalnog razvoja. Ovo je prikazano kao preklapanje sa drugim temama, posebno „dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima“ i „poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima“.

Područje koje je poznato po proizvodnji određenog proizvoda može ne samo da prodaje svoj proizvod, već i da promoviše njegovu upotrebu kao prirodni resurs koji karakteriše područje. Slično tome, poboljšana zaštita životne sredine ili veći osećaj kulturnog identiteta stanovništva okruženja Deliblatske peščare mogu uticati na povećanje kvaliteta života u ruralnim zajednicama. Sve ovo je povezano sa konceptom „društvenog kapitala“, gde su lokalne zajednice podstaknute da preuzmu odgovornost za svoj budući razvoj.

Mnoge debate se odvijaju oko toga šta je zapravo „najbolje korišćenje“ prirodnih i kulturnih resursa. U vezi sa korišćenjem prirodnih i kulturnih resursa, često se javljaju konflikti između potreba ekonomske konkurentnosti i zaštite životne sredine, što je centralni izazov održivog razvoja.

Iskustvo je pokazalo da se značajne ekonomske i socijalne koristi mogu ostvariti ako se poštuje prirodno i kulturno nasleđe, iako je ponekad neophodno doneti teške odluke o korišćenju kulturnih resursa regiona. Zaista postoji dobar balans između očuvanja kulture, kao dela regionalnog nasleđa, i njegove eksploatacije zarad ispunjavanja ekonomskih i socijalnih potreba. Agroturizam je jedan od načina ispunjavanja ovih potreba.

Studije slučaja LAG-ova koji su odabrali ovu temu u okviru programa Lider+ EU, pokazuju kako projekti fokusiraju svest o potencijalima ruralnih različitosti Evrope. Ovi potencijali se nalaze kako u prirodnim resursima teritorije, tako i u ljudima koji tamo žive. Nada se da će ovi primeri pozitivno inspirisati i ruralnu zajednicu opštine Alibunar, kao i sve ostale zajednice širom Evrope da pogledaju šta njihovo područje ima da ponudi.

 

Prioritet 1: Optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, njihovo očuvanje i povećanje vrednosti
Mere
Aktivnost 1
Aktivnost 2
Aktivnost 3
1.1 Poboljšanje turističke ponude i promocije Deliblatske peščare
1.1.1 Podrška merama za poboljšanje turističke ponude Deliblatske peščare i posebno Devojačkog bunara
1.1.2 Podrška merama promocije Devojačkog bunara
1.1.3 Stvaranje preduslova za korišćenje prirodnih resursa (vetar, geotermalne vode, vazduh, flora i fauna)
1.2 Očuvanje i povećanje vrednosti kulturnih resursa
1.2.1 Osnaživanje lokalnog kulturnog identiteta sa naglaskom na multietničnosti
1.2.2 Podrška organizovanju specifičnih kulturnih aktivnosti (događaji, manifestacije)
1.2.3 Promocija lokalnog i regionalnog identiteta
1.3 Podrška prostornom planiranju
1.3.1 Podrška izradi prostornih planova naselja
1.3.2 Podrška planiranju poljoprivrednog zemljišta
 1.3.2 Podrška planiranju građevinskog zemljišta

 

 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81