gore

 • slika 3

V 02. Prioriteti ruralnog razvoja opštine Alibunar 2010-2014

Vizija: Opština Alibunar je održiva i jaka zajednica, koja je sinonim za atraktivnu sredinu za život, rad i odmor i kao takva rado posećeno mesto.

Vizija ruralne zajednice opštine Alibunar je vizija ruralne ekonomije i društva u kome:

 • postoji održiva i jaka zajednica, sa zadovoljavajućim dohotkom i dovoljnim mogućnostima za zapošljavanje, sa životnim standardom i kvalitetom života vrednim savremene, demokratske i razvijene Srbije,
 • se prirodna sredina u najvećoj mogućoj meri poštuje i štiti, a rast ruralne ekonomije je zasnovan na principima održivosti.
 • se živi, radi, odmara i voli banatski lepo i lagano.

Misija: Aktivno učešće ruralne zajednice u:

 1. Poboljšanju konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora u Alibunaru;
 2. Unapređenju životne sredine i ruralnog okruženja u Alibunaru;
 3. Poboljšanju kvaliteta života građana Alibunara i diversifikaciji ruralne ekonomije.

Strategija realizacije: Izgradnja lokalnih kapaciteta za zapošljavanje, diversifikaciju i specijalizaciju ruralnih delatnosti. 

Resursi dodeljeni realizaciji SRR opštine Alibunar biće alocirani kroz LIDER pristup.

Ovi resursi moraju doprinositi osama 1 i 2, i posebno osi 3, ali takođe i igrati važnu ulogu u horizontalnim prioritetima poboljšanja efikasnosti uprave i mobilizacije unutrašnjeg razvojnog potencijala ruralnih područja opštine Alibunar.

Podrška aktivnostima LIDER tipa nudi mogućnost, u kontekstu zajednički vođene strategije lokalnog ekonomskog razvoja zasnovane na lokalnim potrebama i snagama, da kombinuje sve tri ose – konkurentnost, okruženje i kvalitet života/diversifikaciju. Integrisani pristup koji uključuje poljoprivredne, šumske, vodoprivredne kao i proizvode i usluge drugih ruralnih sektora opštine Alibunar može zaštititi i poboljšati lokalno prirodno i kulturno nasleđe, podići nivo svesti o potrebi zaštite okruženja i investirati i promovisati specijalne proizvode, turizam i obnovljive izvore energije.

 

Kako bi lokalni kapaciteti za zapošljavanje i diversifikaciju bili izgrađeni u najvećoj mogućoj meri, akteri će u okviru prioriteta fokusirati podršku na ključne aktivnosti:

 1. Izgradnja kapaciteta za lokalna partnerstva, animacija i promocija sticanja novih veština i znanja, koja mogu pomoći u mobilizaciji ruralnih potencijala opštine Alibunar.
 2. Promovisanje javno-privatnih partnerstava. LIDER će nastaviti da igra ključnu ulogu u podsticanju inovativnih pristupa ruralnom razvoju i zbližavanja javnog i privatnog sektora opštine Alibunar.
 3. Promovisanje saradnje i inovacija. Lokalne inicijative kao što su LIDER i podrška diversifikaciji mogu igrati suštinsku ulogu u povezivanju ljudi opštine Alibunar sa novim idejama i pristupima, podsticanju inovacija i preduzetništva, i mogu promovisati inkluzivnost i nivo obezbeđivanja lokalnih usluga. Onlajn zajednice opštine Alibunar (eAlibunar) mogu pomoći u širenju znanja, razmeni dobrih iskustava i inovacija u ruralnim proizvodima i uslugama.
 4. Poboljšanje lokalne uprave. LIDER može pomoći u podsticanju inovativnih pristupa u povezivanju poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa lokalnom ekonomijom, doprinoseći na taj način diversifikaciji ekonomske osnove i ojačanju socioekonomske strukture ruralnih područja opštine Alibunar.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81