gore

 • Baner Optina Alibunar

V 01. SWOT analiza

SNAGE
SLABOSTI
 • Procentualno najveći broj građana rumunske nacionalnosti u Srbiji, te tradicionalno dobra saradnja sa Rumunijom
 • Relativno razvijena međunarodna saradnja (SDC, Norveška, Japan, Grčka, Italija, UNDP, DFID, Slovačka)
 • Započet proces “bottom-up” razvoja zajednice kroz formiranje LAG, LIDER pristup
 • Pokrivenost regiona infrastrukturom (saobraćajna dostupnost, komunalnom, socijalnom, obrazovnom, IT)
 • Kvalifikovani radnici prehrambenog profila (mesari, pekari)
 • Neidentifikovani i nevalorizovani specifični i konkurentni lokalni proizvodi i usluge
 • Nepostojanje jake baze MSP i preduzetničkog duha vezanih za lokalne proizvode i usluge
 • Nizak nivo konkurentnosti postojećih ruralnih proizvoda i male investicije u istraživanje i razvoj
 • Visoka stopa nezaposlenosti, među najvišim u Vojvodini
 • Visok udeo zaposlenosti u ekstenzivnoj poljoprivredi, javnom sektoru i trgovini
 • Nivo prostornog planiranja ne zadovoljava elementarne potrebe MSP
 • Nedostatak podsticaja za ostanak i privlačenje stručnih i visokoobrazovanih kadrova
 • Nedovoljno diversifikovana poljoprivredna proizvodnja (kukuruz, pšenica)
ŠANSE
PRETNJE
 • Prirodni resursi za ekonomsku eksploataciju (obnovljivi izvori energije: vetar, termalni izvori, voda i plodno zemljište)
 • Deliblatska peščara (kao resurs pogodan za ekonomsko korišćenje) izletnički, sportsko-rekreativni i welness turizam, eksploatacija lekovitog i aromatičnog bilja, šumskih plodova
 • Geostrateški položaj u odnosu na Beograd, Temišvar i Evropske koridore
 • Povećanje zahteva tržišta u ekspanziji za proizvodima sa oznakama porekla, kvaliteta i tradicije
 • Globalni trend specijalizacije i ulaganja u razvoj ljudskih resursa i znanja kao ključnih faktora za povećanje konkurentnosti
 • Finansijska ulaganja u ekologiju od strane donatora kao preduslov za ulaganja
 • Fondovi i programi za diverzifikaciju poljoprivrede i razvoj ruralne nepoljoprivredne ekonomije
 • Novi marketinški kanali koji proizilaze iz tehnoloških promena/inovacija
 • Globalna ekonomska kriza
 • Brze promene u zahtevima potrošača i u modi potrošnje
 • Politička nestabilnost
 • Liberalizacija tržišta
 • Podizanje cene energenata i sigurnost dobavljača
 • Konkurentnost ostalih regiona (Vršac, Pančevo, Beograd i Novi Sad)

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81