gore

 • Baner Optina Alibunar

Poljoprivreda

Pored industrije, u Južnobanatskom regionu, nosilac privrednog razvoja je i poljoprivreda. Ona čini okosnicu agroindustrijskog kompleksa, jednog od najvažnijih proizvodnih kompleksa u strukturi ukupne privrede Regiona i Srbije. Poljoprivredno zemljište predstavlja jedan od najvrednijih potencijala Regiona. Od ukupne površine Južnog Banata,koja iznosi 4.245 km2, 81% zauzimaju poljoprivredne površine.

 

Opštine
Površine (km2)
% polj. površina
Alibunar
602
86,0
Bela Crkva
353
77,6
Vršac
800
80,0
Kovačica
419
87,4
Kovin
730
66,0
Opovo
203
81,8
Pančevo
755
84,6
Plandište
383
91,6


Poljoprivredne površine (po popisu RZS) u 2003.godini u Južnobanatskom regionu zauzimaju 341.477 ha,od čega je u  individualnom vlasništvu 223.221 ha ( 65,37% od ukupnih poljoprivrednih površina Regiona). NJih čine:

 • Obradive površine - 311.812 ha (individualne 220.094 ha ili 70,58% od ukupnih obradivih površina)
 • Pašnjaci – 25.587 ha (individualni 979 ha ili 49,72% od ukupnih pašnjaka)
 • Ribnjaci, trstici i bašte – 4.078 ha (individualni 251 ha ili 6,15% od ukupnih površina pod ribnjacima,trsticima i barama)

Obradive površine zauzimaju 311.812 ha i njih čine: 

 1. oranice i bašte( 300.239 ha) ili 96,29% , na kojima je 2003.godine zasejano:
  • žita - na 187.822 ha ili 60,24% obradivih površina
  • industrijsko bilje – na 77.540 ha ili 24,87% obradivih površina
  • povrtno bilje – na 14.343 ha ili 4,60% obradivih površina
  • stočno krmno bilje – na 11.353 ha ili 3,64%
 2. voćnjaci ( 1969 ha ) ili 0,63 % obradivih površina
 3. vinogradi (3.162 ha ) ili 1,01% obradivih površina
 4. livade ( 6.442 ha ) ili 2,07 % obradivih površina

Pošumljene površine i prosečna drvna masa

U  Južnobanatskom okrugu,u 2003.godini je pošumljeno 332 ha (u šumi, dok  pošumljavanja van šuma nije nije bilo),od 22.715 ha ukupno obraslih šumskih površina. Prosečna drvena masa je ukupno 95.315 m2, a 63% je tehničko drvo.

Broj i struktura zaposlenih

Od ukupno zaposlenih u Južnom Banatu, u poljoprivredi,šumarstvu i vodoprivredi je zaposleno 11,6 %, u ribarstvu 0,13%, a u prerađivačkoj industriji 41,9 %.

U  2003.godini u Južnom Banatu je narodni dohodak iznosio 45.223.037 hiljada dinara, gde je u poljoprivredi,šumarstvo i vodoprivredi iznosio  8.305.272 hiljada dinara ( odnosno učešće je 18,36% ), u ribarstvu je iznosio 26.746 hiljada dinara ( učešće od 0,06%) i prerađivačkoj industriji 27.571.529 hiljada dinara ( 60,97% učešće u ukupnom narodnom dohodku).

Razvojni potencijali

Zbog svojih prirodnih karakteristika zemljišta, klime i vodenih resursa,Region Južnog Banata ima veliki potencijal u sektoru poljoprivrede, koji nije u potpunosti iskorišćen. Uz adekvatnu agrarnu politiku, poljoprivreda može dati značajan doprinos ekonomskom razvoju zemlje. Ona zapošljava,direktno ili indirektno veliki broj ljudi, učestvuje značajnim delom u spoljnoj trgovini, obezbeđuje prehrambenu sigurnost građana, doprinosi ruralnom razvoju i ekološkoj ravnoteži.

Međutim, gore navedeni pokazatelji pokazuju da poljoprivreda, trenutno, nije u stanju da se uključi u ravnopravnu utakmicu sa konkurencijom,pre svega sa EU, a i sa zemljama iz okruženja usled sledećih problema:

 • Robna razmena za inpute većine poljoprivrednih proizvoda prikriva stvarne troškove i vrednosti proizvoda, tako da poljoprivredni proizvođači nemaju prave informacije o cenama, nego se njihov potencijalni profit preliva drugima;
 • Tržište zemljišta ne funkcioniše na zadovoljavajući način (usled zastarelog registra zemljišta i katastarskog sistema, neefikasnosti sistema zakupa državnog zemljišta i državnih farmi, nedostatka dugoročnih kredita za kupovinu zemljišta, neuspešne primene zakona za plaćanje zakupa, kao i neizvesnosti u širem ekonomskom smislu koja obeshrabruje dugoročna ulaganja);
 • Tržište ruralnih kredita gotovo u opšte ne postoji (odsustvo kreditiranja, nedostatak likvidnosti, znanja i iskustva u bankarskom sektoru za poljoprivredne kredite, nepostojanje poljoprivredne profitabilnosti, visokog rizika, nepostojanja prava nad zemljištem koje bi moglo obezbediti jemstvo);
 • Spora privatizacija, sa malo stranog ulaganja (nakon afere sa "Agroživom" sistemom, država ponovo postaje nosilac vlasništva u većini kombinata. Strana ulaganja u drugim privredama u tranziciji su osnovni vid oživljavanja industrije, što u našoj zemlji nije slučaj);
 • Tržišna infrastruktura, institucije i organizacije se slabo razvijaju (ekonomičnost je niska, nedostatak znanja o funkcionisanju tržišta i marketinga proizvoda, proizvodni učinak, naročito na privatnim gazdinstvima je veoma nizak. Prerađivački kapaciteti nemaju problem sa sa malim kapacitetima, za razliku od proizvođača, ali monopolski položaj i veliki nivo subvencija kroz jeftine kredite i otpise dugova, čine da se održava neefikasna proizvodnja)
 • Tržište kredita je ograničeno manjkavom zakonskom regulativom i nepostojanjem zakonskih okvira (otežava uključivanje komercijalnih porodičnih gazdinstava u distribuciju poljoprivredno prehrambenih proizvoda);
 • Slaba podrška institucija;


SWOT analiza : Tržište poljoprivrednih proizvoda

Snage
Slabosti
 - zadovoljavajući kvalitet proizvoda
 - neorganizovana proizvodnja i otkup
 - velika ponuda
 - nepostojanje standarda u proizvodnji
 - tržišni informacioni sistemi
 - slabi skladišni kapaciteti za poljoprivredne prozvode
 - proizvodi sa zaštićenim poreklom
 - neadekvatni kanali distribucije
 - iskustvo u trgovini
 - nekontrolisana proizvodnja
 - preradni kapaciteti (za otkup)
 - nekvalitetno klasiranje proizvoda
 
 - malo robnih marki
   
Šanse
Pretnje
 - potreba za standardizacijom
 - uvoz poljoprivrednih prozvoda
 - promocija (sajmovi, izložbe)
 - neregulisani tržišni odnosi (slaba berzanska trgovina)
 - ulazak na tržište EU
 - niske cene
 - izvoz gotovih prozvoda a ne sirovina
 - kupovna moć potrošača
 - zadovoljvajući kapaciteti za transport proizvoda
 - ujednačavanje carinskih stopa
 - postojanje subvencija
 
 - registrovanje robnih proizvođača
 
 - okruženje - blizina velikih tržišta
 
 - mogućnost izvoza
 
 - specifična tražnja (povrće, meso divljači)
 
 - reintegracija privrede
 
 - povezivanje svih učesnika proizvodnje
 
 - cenovni barometar
 


SWOT analiza: Poljoprivredna politika

Snage
Slabosti
 - postojanje lokalnih fondova za razvoj poljoprivrede
 - donošenje odluka nije zasnovano na kvalitetnim informacijama
 - novi brend proizvoda
 - nekontrolisana proizvodnja
 
 - pravni okvir
 
 - nedovoljan kapacitet fondova (subvencija)
   
Šanse
Pretnje
 - nedostatak zakona o organskoj proizvodnji
 - nepostojanje udruženja proizvođača i potrošača
 - decentralizacija lokalne samopurave
 - država plaća slabu cenu za proizvode
 - donacije
 - specifičan pravni okvir
 
 - međunarodna konkurencija

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81