Kako osnovati preduzeće?

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) 

Stupanjem na snagu „Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre“ („Službeni glasnik RS“ br. 32/2009., objavljen 5.05.2009.), od 6. maja u Agenciji za privredne registre počela je primena  jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata (One stop shop).

Uspostavljanjem ovog sistema, građani na šalteru Agencije podnose svoje  registracione  prijave i podižu rešenja o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem (PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata (5 dana).

Zahtevi za registraciju osnivanja privrednih subjekata od 6. maja se mogu podnositi isključivo na novim jedinstvenim registracionim prijavama za osnivanje preduzetnika i privrednih društava i registraciju u Registar poreskih obveznika, propisanim „Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre“. Obrasce možete preuzeti na Internet strani, APR u odeljcima Privredna društva-Obrasci i Preduzetnici-Obrasci, ili ih kupiti u sedištu i svim organizacionim jedinicama APR. Iz odeljka Privredna društva-Obrasci od sada je moguće preuzeti i odštampati i OP obrazac.

Prilikom popunjavanja novih registracionih prijava, potrebno je da podnosioci zahteva čitko popune sve tražene podatke, koje APR u njihovo ime elektronski prosleđuju ostalim državnim organima (Poreska Uprava, PIO, RZZO), radi sprovođenja odgovarajućih administrativnih procedura u vezi za početkom poslovanja novog privrednog subjekta (sva neophodna uputstva o registraciji mogu se pronaći u odeljku „Uputstva“, bilo da se radi o privrednim društvima ili o preduzetnicima).

1. NABAVITI REGISTRACIONU PRIJAVU. OBRASCI REGISTRACIONIH PRIJAVA MOGU SE PREUZETI SA INTERNET SAJTA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) - www.apr.gov.rs

Potrebno:

2. OVERITI AKT O OSNIVANJU D.O.O. U OPŠTINSKOM SUDU

Potrebno:

3. OTVORITI PRIVREMENI RAČUN U BANCI

Potrebno:

4. DOBITI POTVRDU O REGISTRACIJI I PIB OD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

Potrebno:

5. IZRADA PEČATA 

Potrebno:

6. OTVORITI TRAJNI RAČUN U BANCI

Potrebno:


UKUPNO POTREBNO VREME: efektivno 1 dan, čekanje na Rešenje 7 dana

Devizni kurs na dan - pogledajte kursnu listu
Izvor: Narodna banka Srbije

Štampa

FaLang translation system by Faboba