gore

 • Baner Optina Alibunar

Kako osnovati preduzeće?

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) 

Stupanjem na snagu „Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre“ („Službeni glasnik RS“ br. 32/2009., objavljen 5.05.2009.), od 6. maja u Agenciji za privredne registre počela je primena  jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata (One stop shop).

Uspostavljanjem ovog sistema, građani na šalteru Agencije podnose svoje  registracione  prijave i podižu rešenja o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem (PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata (5 dana).

Zahtevi za registraciju osnivanja privrednih subjekata od 6. maja se mogu podnositi isključivo na novim jedinstvenim registracionim prijavama za osnivanje preduzetnika i privrednih društava i registraciju u Registar poreskih obveznika, propisanim „Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre“. Obrasce možete preuzeti na Internet strani, APR u odeljcima Privredna društva-Obrasci i Preduzetnici-Obrasci, ili ih kupiti u sedištu i svim organizacionim jedinicama APR. Iz odeljka Privredna društva-Obrasci od sada je moguće preuzeti i odštampati i OP obrazac.

Prilikom popunjavanja novih registracionih prijava, potrebno je da podnosioci zahteva čitko popune sve tražene podatke, koje APR u njihovo ime elektronski prosleđuju ostalim državnim organima (Poreska Uprava, PIO, RZZO), radi sprovođenja odgovarajućih administrativnih procedura u vezi za početkom poslovanja novog privrednog subjekta (sva neophodna uputstva o registraciji mogu se pronaći u odeljku „Uputstva“, bilo da se radi o privrednim društvima ili o preduzetnicima).

1. NABAVITI REGISTRACIONU PRIJAVU. OBRASCI REGISTRACIONIH PRIJAVA MOGU SE PREUZETI SA INTERNET SAJTA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) - www.apr.gov.rs

Potrebno:

 • Potrebni obrasci: RJR-1, OP, M1, M4, E1, E3, OU, ROD1
2. OVERITI AKT O OSNIVANJU D.O.O. U OPŠTINSKOM SUDU

Potrebno:

 • Akt o osnivanju d.o.o
 • Obrasci za registraciju d.o.o.  
 • Overa potpisa u opštinskom sudu
 • Fotokopija lične karte (pasoša)
3. OTVORITI PRIVREMENI RAČUN U BANCI

Potrebno:

 • Akt o osnivanju d.o.o. dostaviti poslovnoj banci
 • Položiti depozit od 500 evra ili 250 evra početnog kapitala, dok se ostatak uplaćuje u roku od dve godine od osnivanja društva
 • Nakon registracije početni kapital se može koristiti za poslovanje
4. DOBITI POTVRDU O REGISTRACIJI I PIB OD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

Potrebno:

 • Obrasci za registraciju d.o.o.  
 • Akt o osnivanju d.o.o. potpisan i overen u opštinskom sudu
 • Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje, (samo ukoliko zastupnik nije naveden u Osnivačkom aktu)
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – obrazac OP
 • Potvrda o plaćenim administrativnim troškovima
5. IZRADA PEČATA 

Potrebno:

 • Pečatorescu dostaviti kopiju potvrde o registraciji koju izdaje Agencija za privredne registre  
 • Cene pečata se razlikuju zavisno od dizajna i broja karaktera (oko 1.500 prosečno)
6. OTVORITI TRAJNI RAČUN U BANCI

Potrebno:

 • Overena kopija potvrde o upisu u registar trgovinskog suda  
 • Kopija Akta o osnivanju d.o.o.
 • PIB
 • Uzorak potpisa – original
 • Ugovor o depozitu
 • Zahtev za otvaranje trajnog računa u banci  
 • Kopija lične karte (pasoša)
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (obrazac OP)


UKUPNO POTREBNO VREME: efektivno 1 dan, čekanje na Rešenje 7 dana

Devizni kurs na dan - pogledajte kursnu listu
Izvor: Narodna banka Srbije

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81