gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Извештај Комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа

И З В Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОДРЖАНОГ ДАНА 18. И 19. ЈУЛА 2009. ГОДИНЕ

Комисија у саставу:

 1. Биљана Враговић - председник Комисије;                                                                                                                                             
 2. Саша Клопоћан – члан;                                                                       
 3. Ђорђе Цветковић – члан;                                                               

Утврдила је:

 • да је од укупно два гласачка места у Иланџи примљен гласачки материјал са два гласачка места,
 • да је за гласање предато укупно 1371 гласачки листић,
 • да је остало неупотребљено 1128 гласачких листића,
 • да према изводима из бирачких спискова има укупно уписаних бирача 1371,
 • да је, према изводима из бирачких спискова на гласање изашло 243 гласача, што износи 17,72%,                                            
 • да је, према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама гласало 242 бирача што износи 17,72%,
 • да је било неважећих 9 гласачких листића,
 • да је било важећих 233 гласачкa листића,
 • да је „ЗА“ гласало 143 гласача,
 • да је „ПРОТИВ“ гласао 91 гласач.

Обзиром да је на гласало 243. гласача, што чини 17,72% гласача у месној заједници Иланџа, према резлтатима гласања, комисија констатује ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА.

У Алибунару, 19. јула 2009. године

Број: 013-14/08-04

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Биљана Враговић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81