gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о закључењу бирачког списка за насељено место Иланџа

На основу члана 20. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“ број 35/2000, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05), Упутства о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“ број 42/00) и Решења начелника Општинске управе општине Алибунар број 1-1-77/08-04 од 28. 01. 2008. године, Секретаријат за општу управу и имовинско – правне послове општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА

I

Закључује се бирачи списак Општине Алибунар за Месну заједницу Иланџа са укупно 1371 (једнахиљадатристотинеседамдесетједан) бирач.

II

Број бирача по бирачким местима је:

1. Бирачко место Иланџа 1, зграда Месне заједнице – 704 бирача

2. Бирачко место број 2 Зграда Светосавског дома – 667 бирача

III

Бирачки списак закључен је дана 03. 07. 2009. године у 24.00 часова и служи ради изјашњаваса грађана на референдуму за самодопринос у Месној заједници Иланџа и у друге сврхе се не може користити.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Општинска управа
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 208-25/09-04
Датум: 03. 07. 2009. године
А Л И Б У Н А Р
СЕКРЕТАР
Скумпија Јон с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81