gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о укидању одлуке о именовању вд начелника општинске управе

 

 

На основу члана 84. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар, на VIII седници, одржаној дана 28. јануар 2009. године доноси следеће

 

О   Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
 ВД НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

I

УКИДА СЕ Одлука Општинског већа општине Алибунар број 020-22/08-04 од 10. јуна 2008. године.

 

II

            Одлуку доставити Општинском већу општине Алибунар и  Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

 

III

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-10/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

Павел Стањо с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81