gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 13. априла 2017. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 1/2017) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Лов на Банатску лисицу'', подносиоца Пројекта: Ловачко удружење ''Срндаћ'' из Алибунара, ул. Жарка Зрењанина бр. 3, укупан износ од 300.000 динара;

 2. за пројекат: ''Редовне програмске активности МОСС Панчево за 2017.г.'', подносиоца Пројекта: Међуопштинска организација Савеза слепих Србије – Панчево из Панчева, ул. Ж. Зрењанина бр.5, укупан износ од 150.000 динара;

 3. за пројекат: ''МОГН у 2017'', подносиоца Пројекта: Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево и Панчева, ул. Ц. Лазара бр. 23, укупан износ од 150.000 динара;

 4. за пројекат: ''Програмске активности 2017'', подносиоца Пројекта: Удружење избеглица и колониста општине Алибунар из Владимировца, ул. Личка бр. 65, укупан износ од 300.000 динара;

 5. за пројекат: ''Природа је велика Човек је мали'', подносиоца Пројекта: Удружење спортских риболоваца ''Пешчара'' из Банатског Карловца, ул. Ж. Зрењанина бб, укупан износ од 400.000 динара;

 6. за пројекат: ''Програмске активности за 2017.г.'', подносиоца Пројекта: Црквено-градски хор ''Света три јерарха'' из Алибунара, Трг слободе бр. 7/2, укупан износ од 200.000 динара;

 7. за пројекат: ''Вишња као јаношичко злато'', подносиоца Пројекта: Удружење жена ''Јаношичанка'' из Јаношика, ул. Е.Кардеља бр. 88, укупан износ од 38.700 динара;

 8. за пројекат: ''Blue economy for youth'', подносиоца Пројекта: Удружење ''ПРОКСИМО'' из Банатског Карловца, ул. Немањина бр. 74, укупан износ од 90.000 динара;

 9. за пројекат: ''Активан живот 2017'', подносиоца Пројекта: Општинска организација инвалида рада Алибунар из Алибунара, Трг слободе бр. 15, укупан износ од 120.000 динара;

 10. за пројекат: ''Дани Рома'', подносиоца Пројекта: Удружење ''Ромска снага – Роменђи зор'' из Иланџе, ул. Ослобођења бр. 13, укупан износ од 100.000 динара;

 11. за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца Пројекта: Удружење ''ЕТНО АРТ БРАКОС'' из Алибунара, ул. Вука Караџића бр. 26, укупан износ од 100.000 динара,

 12. за пројекат: ''Евидентирање отете и уништене имовине која се налази у Хрватској, БиХ и Словенији'', подносиоца Пројекта: ''Савез Срба из Региона'' из Београда, ул. Краљице Марије бр. 47, укупан износ од 200.000 динара.

II

Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се не одобри суфинансирање пројеката ''Унапређење културног живота у Николинцима'', подносиоца Пројекта: ''Центар народне уметности'' из Николинаца, ул. Главна бр. 74, из разлога што подносилац предлога пројекта није оправдао одобрена средства по Јавном конкурсу за 2016. годину.

III

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016).

IV

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-41/2017-04

Датум: 13. април 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81