gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

План и програм рада за 2017. годину Туристичке организације општине Алибунар

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Алибунар, Ж. Зрењанина 4

013/641-933

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 2017

Туристичка организација општине Алибунар, чији је оснивач Општина Алибунар, поседује свој план и програм рада који је заснован на основу темељне анализе пословања и активности у претходним годинама.

Основна делатност Туристичке организације општине Алибунар је промоција туризма у општини и подстицање развоја туризма у општини Алибунар.

У складу са Статутом Туристичке организације општине Алибунар и Законом о туризму, обавља следеће делатности:

 • Израда програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописом о планирању и уређењу простора за туристичка места на територији општине;

 • Унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у тиристичким местима (комунално опремање и одржавање, подстицање изградње спортско-рекреативних и других пратећих садржаја јавног карактера од интереса за туризам и др.);

 • Усмеравање и координирање активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких комплементарних садржаја и стварања атрактивног амбијента у туристичким местима;

 • Организовање туристичке информативно-пропагандне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма у општини.

Под другим делатностима подразумевају се и:

 • Подстицање и координирање активности на развијању специфичних видова туризма, као што су: наутички, ловно-риболовни, културно-манифестациони, излетнички;

 • Праћење и анализирање кретања на домаћем тржишту, праћење стања у области туризма и делатностима везаним за туризам у циљу иницирања предлога за доношење нових или измену постојећих прописа у овој области и предлагање мера за унапређење свих видова туризма;

 • Стварање материјалних, организационих и других услова за одмор, опоравак и рекреацију грађана – развијање и унапређивање рецептивне и иницијативне функције туризма;

 • Формирање и јачање јединственог информационог система у области туризма на нивоу општине и обезбеђивање његовог укључења и повезивања са одговарајућим информационим системима на републичком и националном нивоу;

 • Организвоање водичке службе у туризму;

 • Деловање на заштити и унапређивању животне средине;

 • Остваривање и унапређивање сарадње са туристичким и за развој туризма заинтересованим формама и организацијама у општини, са туристичким организацијама у Републици, Туристичком организацијом Србије, и предузимање мера за укључивање општине у регионалне и националне пројекте и програме развоја и промоције туризма;

 • Подстицање, усмеравање и координирање рада туристичкких друштава на подручју општине;

 • И сви други послови везани за реализацију програма и планова рада Туристичке организације.

ПЛАН РАДА

Туристичка организација општине Алибунар се доследно држала циљева које је поставила у плану и програму и остваривала активности ради целовите реализације програма. Промоција туризма општине Алибунар и покушај валоризације потенцијала су један од основних зацртаних задатака. Преузета је улога свеобухватне промоције општине као економске, географске и културне дестинације чиме би реализовали стратегију развоја и раста стандарда општине.

План је подељен на 4 квартална периода, описана у свим планираним активностима и пројектима.

I квартал (јануар – март)

На основу искуства ТООА, почетак године је плански и програмски одређен као припрема за почетак туристичке сезоне, на основу ког би спремно дочекали предстојеће изазове.

Излетиште Девојачког бунара поред великог броја атрактивних дестинација и објеката, води рачуна о објекту старог бунара у центру Излетишта који је уз црквицу-брвнару, најважнија туристичка атракција у Девојачком бунару јер је по многим легендама ово насеље и добило назив бунара на излетишту Девојачког бунара. Уз неопходну сарадњу са ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' која ће одрадити предмер и предрачун радова, ТООА покушава да реализује план на уређењу комплетног излетишта.

У програму рада Туристичке организаицје општине Алибунар је санирање и оспособљавање за рад ''Горанског дома'' на територији Девојачког бунара. Реч је о врхунском објекту разних могућности који својим угоститељским потенцијалом пружа могућност високо котиране туристичке дестинације на територији целе Србије. У зависности од средстава и могућности наше општине, планиран је рад на завршној реализацији и ступање у рад угоститељског објекта са пратећим садржајем.

II квартал (април – јун)

''Првомајски уранак 2017'' на Излетишту Девојачког бунара. Реч је о традиционалној манифестацији вишеструко значајној за целу општину Алибунар, којом између осталог и почиње сезона манифестација.

''Дигитални хербаријум 2017'' представља програм упознавања деце са одговорним односом према природи ли њеном очувању кроз проактивни програм активности у самој природи. Окупља огроман број деце из наше општине и успешно промовише богатство флоре и фауне Делиблатске пешчаре.

''Бициклијада 2017'' представља манифестацију природног мапирања и успостављања односа између љубитеља вожње бицикла у природи и природног богатства Делиблатске пешчаре. Фасцинирајући број фанова и сама промоција Делиблатске пешчаре чине симбиозу сјајног рекреативно-забавног пројекта.

''Сабор пчелара 2017'' манифестација којом ТООА доказује да развојем и промовисањем туристичког потенцијала може да се створе и економске врендости, а у будућности смањи и незапосленост младих у општини Алибунар. Пчеларство у Делиблатској пешчари има дугу традицију и мед са ових простора се истиче природношћу и лековитошћу. Усмеравањем ка бављењу производњом меда и препарата од меда долзаи до развоја еколошког бизниса, а и истовремено максимално одржавамо природно окружење. Стара пословица каже ''Док буде меда, биће и људи''.

ТООА у свом плану доноси одлуку за радове на пројекту санације базена у Девојачком бунару и санације на градском базену у Банатском Карловцу. Веома популарни базени захтевају сталну обнову и санацију објеката који су неопходни да би спортско-рекреативни комплекси несметано функционисали.

III квартал (јул – септембар)

''Летње ноте 2016'' на Излетишту Девојачког бунара. Манифестација ће и ове године имати међународни карактер и још једном показати врхунски резултат у друштвено-економској промоцији наше општине. Традиција у склопу са прелепим амбијентом из године у годину овај сјајни пројекат чини глобалнијим и масовнијим и једна је од најважнијих промотера општинеАлибунар, њеног туристичког, економског и културолошког потенцијала.

''Београдски манифест 2017'' по свом концепту, разноврсности и ексклузивној локацији одржавања јединствени је догађај у региону. Поред садржаја којим се представљају најбоље манифестације и дестинације из Србије и окружења, организатори су сајам обогатили светским атракцијама као што су Фестивал балона и Фестивал ватромета. По лепом времену, преко видекда, на Калемегданској тврђави ствара се светска атмосфера и концептом добијамо изглед Србије у малом.

Процена је да ће ове године поменута манифестација привући преко 100.000 људи, што је идеална прилика за промоцију општине Алибунар, јер сем посетилаца из наше државе, манифестацији присуствује огроман број страних туриста.

''Игре без граница 2017'' – спортска манифестација која на посебан начин промовише летњу инфраструктуру Делиблатске пешчаре која је намењена младина. Промовише се такмичарски дух чији је директан циљ брига о друштвеној користи младих и њиховом здрављу. На базену у Девојачком бунару који је оличење природе Делиблатске пешчаре промовишемо одличну услугу, дружење и пријатне тренутке одмора и забаве. Очекује се огроман бброј гостију са целе територије оштине Алибунар.

''Дани рибара 2017 Јаношик'' – на каналу ДТД Туристичка организација општине Алибунар је као коорганизатор учествовала у припреми спортско-рекреативне манифестације. Искористили смо да помажемо још туристичког потенцијала наше општине, створимо друштвено одговорну слику и најбитније промовишемо максималну заштиту приорде и њене лепоте на територији која припада нашој општини.

IV квартал (октобар-децембар)

''Дани Милоша Црњанског 2017'' – манифестација која се одржавва свваке године у знак сећана на живот и рад великог српског књижевника и има за циљ подстицање младих људи, потенцијалних писаца, на стварање на плану литерарног изражавања. Уз планирану сарадњу са ''Центром за културу општине Алибунар'', у плану је подизање манифестације на највиши могући ниво којим би се промовисали потенцијали културе и туризма наше општине.

''Изађи ми на теглу 2017'' – Туристичка организација општине Алибунар као коорганизатор са Организацијом ''Башта Машта'' има у плану реализацију караванске спортско-кулинарске манифестације која има за циљ да споји традиционално и модерно, село и град, прошлост и садашњост и пронађе најбољи рецепт за ајвар у Србији.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Туристичка организација општинеАлибунар у наредном периоду планира да обезбеди квалитетан и разноврстан програм кроз разне активности. Очекује се и већи степен сарадње са Спортским савезом општине Алибунар и Центром за културу општине Алибунар. Симбиоза поменутих организација у одређеним пројектима ће унапредити и осавременити културно-економски значај општине Алибунар у јужно-банатском региону и шире.

Реализацијом заједничких пројеката са осталим општинским институцијама биће унапређена и сопствена делатност. Туристичке организације општине Алибунар, чиме ћемо обезбедити услове за константан развој туристичких потенцијала.

У наредном периоду очекује се веома динамичан развој локалитета ''Девојачки бунар'' и то првенствено као излетничког и фреквентног пункта. Близина Београда, Панчева, Вршца, Зрењанина, Ковина и Беле Цркве као изворишта великог броја потенцијалних корисника од посебног су значаја за свестранији и динамичнији развој наших туристичких локалитета.

Планирани даљи развој овог туристичког локалитета (опремање спортско-рекреативним садржајима уз коришћење геотермалног извора као и реконструкција постојеће и изградња планиране инфраструктуре) допринеће развоју не само околних насеља, већ и целог подручја у обухвату Просторног плана СРП Делиблатска пешчара.

Туристичка организација општине Алибунар

Митровић Миодраг, директор, с.р.

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА

План за 2017.

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број позиције

Економска класифика-ција

Опис

Средства из буџета

Средства из сопс. извора

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у %

     

01

04

     

222/0

423400

Услуге по уговору

150.000,00

   

150.000,00

1,25

222/0

423500

Услуге по уговору

150.000,00

   

150.000,00

1,25

222/0

423600

Услуге по уговору

70.000,00

   

70.000,00

0,58

222/0

423700

Услуге по уговору

350.000,00

   

350.000,00

2,93

222/0

423900

Услуге по уговору

800.000,00

   

800.000,00

6,71

223/0

424200

Специјализоване услуге

2.300.000,00

   

2.300.000,00

19,30

223/0

424900

Специјализоване услуге

50.000,00

   

50.000,00

0,42

224/0

425100

Текуће поправке и одржавање

430.000,00

   

430.000,00

3,60

224/0

425200

Текуће поправке и одржавање

70.000,00

   

70.000,00

0,58

225/0

426100

Материјал

60.000,00

   

60.000,00

0,50

225/0

426300

Материјал

50.000,00

   

50.000,00

0,42

225/0

426400

Материјал

500.000,00

   

500.000,00

4,19

225/0

426800

Материјал

20.000,00

1.000.000,00

 

1.020.000,00

8,56

225/0

426900

Материјал

500.000,00

   

500.000,00

4,19

226/0

465100

Остале дотације и трансфери

210.000,00

   

210.000,00

1,76

227/0

482200

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

145.000,00

   

145.000,00

1,21

228/0

483100

Новчане казне и пенали по решењу судова

125.000,00

   

125.000,00

1,04

229/0

512200

Машине и опрема

200.000,00

   

200.000,00

1,67

230/0

425100

Текуће поправке и одржавање

600.000,00

   

600.000,00

5,03

231/0

425100

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

   

1.000.000,00

8,39

Укупно за главу 4.05

 

10.915.000,00

1.000.000,00

 

11.915.000,00

100,00

Укупно за раздео 4 Општинска управа

10.915.000,00

1.000.000,00

 

11.915.000,00

100,00

Укупно за аналитику 015 Туристичка организац.Алибунар

10.915.000,00

1.000.000,00

 

11.915.000,00

100,00

Укупно за БК 01 Буџет општине Алибунар

10.915.000,00

1.000.000,00

 

11.915.000,00

100,00

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81