Службени лист општине Алибунар

Кодекс обезбеђења стандарда, принципа и одређених правила за која се опредељујемо да их се придржавамо и унапређујемо

На основу члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 16. седници од 16. новембра 2016. године усваја

К О Д Е К С

ОБЕЗБЕЂИВАЊА СТАНДАРДА, ПРИНЦИПА И ОДРЕЂЕНИХ ПРАВИЛА ЗА КОЈА СЕ ОПРЕДЕЉУЈЕМО ДА ИХ СЕ ПРИДРЖАВАМО И УНАПРЕЂУЈЕМО

УВОД

Са богатом природном баштином Специјалног резервата природе ''Делиблатска пешчара'', општина Алибунар има квалитетне предуслове за развој посебних облика туризма, као што је викенд туризам на локалитету Девојачки бунар, а тако и пласирање ове специфичне понуде за различите сегменте потражње на туристичком тржишту.

Овај Кодекс, настао је као резултат пројекта: ''Сладак викенд на Девојачком бунару'' из потребе да се обезбеде стандарди, принципи и одређена правила за која се опредељујемо да их се придржавамо и унапређујемо, и тиме покажемо одговорност за одрживи развој туризма у општини Алибунар. Кодекс има за циљ да се обезбеде смернице са минимално прихватљивим стандардима и праксама, да се успостави професионални рад и понашање субјеката у туризму, да се допринесе унапређењу квалитета који ће се примењивати у делатностима и услугама у туризму.

Успостављајући оквир за професионално понашање и постизање добре праксе у туризму, усклађујући своје пословање у туризму са стандардима квалитета у овој делатности, јачаћемо локалну економију и екологију и потврдити своју отвореност према тржишту, креирањем туристичке понуде која представља јединствен друштвени и културни идентитет наше заједнице.

Председник општине

Предраг Белић

 1. Стандарди праксе за заштиту животне средине, у циљу одржавања територије чистом

Туристички ресурси припадају нашој заједничкој баштини, према којој имамо посебна права и обавезе, а као субјекти опредељени за одрживи развој туризма, унапређујемо делатности и услуге туризма, као једног од приоритета локалног економског развоја општине Алибунар.

Опредељени и посвећени развоју туризма, одлучни смо и сагласни да:

Очувамо и унапредимо животну средину

 1. очувамо животну средину, у циљу достизања стабилног, континуираног и одрживог локалног економског развоја, усклађеног са задовољавањем наших потреба и потреба туриста;
 2. развијамо и унапређујемо све облике развоја туризма који су корисни за очување ретких и драгоцених ресурса животне средине, нарочито: воде и енергије, као и смањење отпада;
 3. равномерно распоређујемо токове туриста и посетилаца у времену и простору, посебно оних који су резултат манифестација, догађаја, годишњих одмора и школских екскурзија, да би се смањио притисак туристичке активности сконцентисане на једној локацији и повећао њен корисни утицај на ширу туристичку понуду и локалну економију;
 4. туристичке активности програмирамо, на тај начин како бисмо очували и заштитили природну баштину, коју карактерише биодиверзитет, ретке и угрожене дивље врсте;
 5. доприносимо заштити животне средине у свакодневном животу сакупљајући и селектујући рециклабилни отпад: папир, пластика, стакло, метал, а биолошки отпад компостирамо;
 6. уређујемо своје баште и вртове, озелењавамо и уређујемо слободне јавне површине, излетишта и доприносимо уређењу и амбијенталној атрактивности туристичких садржаја;
 7. штедимо воду и водимо рачуна о легалним прикључцима на водосистем;
 8. организујемо еколошке акције и едукацију о ширењу еколошке свести код становништва.
 1. Стандарди праксе за викенд куће у циљу подршке категоризацији

Туристичким ресурсима који припадају нама и нашим породицама, а за које се одлучимо да их ставимо у функцију туристичких објеката: за смештај, исхрану и боравак туриста, опредељени смо да обављамо делатност пружања услуга у туризму, унапредимо сопствено пословање и допринесемо развоју туризма локалне заједнице.

Опредељени за пружање услуга смештаја и хране туристима, сагласни смо да:

II  Категоришемо и унапређујемо квалитет објеката за смештај и исхрану туриста

 1. категоризацијом угоститељских објеката за смештај и угоститељских објеката за исхрану и пиће, обезбеђујемо испуњеност услова за пружање услуга смештаја и исхране туристима, као и услове за наше активно укључивање у туристичку понуду и адекватно тржишно позиционирање;
 2. послујемо у складу са прописима и стандардима који се на ову делатност односе;
 3. обезбедимо комфорни смештај, санитарно-хигијенске услове и уређен функционални простор за боравак туриста;
 4. обезбедимо додатне туристичке услуге и садржаје у свом домаћинству, којима употпуњавамо своју туристичку понуду;
 5. репутацију стичемо квалитетом услуга, гостопримством и понудом која ће задовољити очекивања и потребе туриста;
 6. сарадњом, удруживањем и заједничким маркетиншким активностима наступамо на тржишту у земљи и иностранству;
 7. креирамо пакете туристичких понуда прихватљиве за организацију и понуду групама туриста са дужим боравком;
 8. помажемо једни другима у напретку у категоризацији и добијању ''додатне звезде'';
 9. делујемо унутар нове организације која подиже капацитете смештајних и угоститељских јединица;
 10. заједно, као један тим, промовишемо све викендице које су део пројекта.
 1. Стандарди праксе за висококвалитетну локалну храну и пиће, у циљу дефинисања аутентичне кулинарске понуде, и уједначавања рецепата и јела која се служе на локалитету

Туристичким ресурсима који припадају традицији, знањима, вештинама, искуству, породичним рецептурама, изворном наслеђу наших предака, унапређујемо пословање у туристичким услугама, са циљем да постигнемо:

III  Аутентичну и препознатљиву гастрономску понуду

 1. засновану на намирницама, обичајима, начину припреме и презентацији, који су карактеристични за нашу традицију и регион;
 2. са понудом пансионске и ванпансионске хране и пића по традиционалној рецептури и мениу, који представљају пакет гастромонским туристичких услуга;
 3. са квалитетном производњом по рецептури, изворном презентацијом хране и пића, уводимо праксу аутентичног и препознатљивог квалитета хране и пића;
 4. заједничким презентацијама и дегустацијама хране и пића на сајмовима, манифестацијама и акцијама продаје градимо препознатљивост наше гастрономске понуде;
 5. сарадњом и партнерством у понуди и пласману хране и пића допуњујемо сопствену гастрономску понуду и постижемо регионалну препознатљивост;
 6. нудимо аутентична вина са црног песка са подручја Делиблатске пешћаре;
 7. пакујемо чајеве са Делиблатске пешћаре у оригинална паковања;
 8. story telling приступ у послуживању хране (по рецептима бака, из давних времена);
 9. снабдемо све угоститељске објекте локалном храном и локалним пићима.
 1. Стандарди праксе за дефинисање квалитета услуга, као важног дела туристичке понуде

Туристичку понуду континуално унапређујемо, допуњујемо и својом традицијом и иновативношћу желимо да постигнемо:

IV  Стандарде квалитета туристичких услуга

 1. применом постављених квалитета услуге, постижемо предуслове за постизање сатисфакције туриста и бројне конкурентске предности;
 2. увођењем и применом стандарда квалитета доприносимо препознатљивости, а и специфичности сваког туристичког домаћинства у оквиру укупне туристике понуде региона;
 3. критеријумима квалитета меримо атрактивност сваког туристичког домаћинства, његово унутрашње опремање и уређење, спољашње уређење објекта и околине, понуду смештаја и хране гостима;
 4. што боља оспособљеност, вештине и умеће власника туристичког домаћинства и његових чланова у одређеним туристичким услугама од значаја су нам за кавалитетну организацију и пословање и додатне активности организоване за госте;
 5. повезивање у груписању туристичких домаћинстава према тематској понуди туристима, односно садржајима који се нуде: ''bird waching'', пецање, пешаћење, производња вина, брање вина, вожња квадовима, ''buble party'', винске вечери, јахање коња, купање у кадама с ароматичним чајевима, сликарске колоније, тематске вечери…
 6. пружање осећаја сигурности и гаранције туристима да ће туристичке услуге бити пружене на нивоу квалитета и очекивања понуђене услуге;
 7. применом мера санкционишемо оне који напуштају политику договорених стандарда;
 8. подржавамо, оснађујемо и јачамо једни друге у циљу подизања капацитета дестинације.
 1. Стандарди праксе за повезану туристичку понуду, у циљу бољег коришћења локалне економије и објеката који већ постоје, као и за развој нових зарад привлачења туриста

Неопходност заједничке туристичке понуде, као статешко опредељење за унапређење туристичке понуде региона и одрживи развој туризма, сагласни смо да подржимо и учествујемо у:

Креирању заједничке туристичке понуде

 1. креирање пакет аранжмана услуга у туризму дестинације и обједињене туристичке понуде дестинације, ради постизања развијеније туристичке понуде, како би се допринело што бољем и ефикаснијем коришћењу постојећих туристичких капацитета дестинације, посебно оних ресурса који су недовољно валоризовани и укључени у туристичку понуду;
 2. повезивање са организаторима путовања, туристичким агенцијама, као и посредовање локалне туристичке организације у пласману туристичких производа и услуга на тржишту;
 3. учешће у обједињеној понуди туризма, као гаранција да ће бити обезбеђен пласман туристичких производа и услуга дестинације;
 4. израда оригиналних туристичких понуда – креирање доживљаја за госте, уз постизање боље продаје капацитета: Викенд пакет ''Стазама Делиблатске пешчаре'', Викенд пакет ''Школа спремања зимнице'', Викенд пакет ''Bird waching – Делиблатска пешчара''. Туре ''Ко то тамо пева'', програма за младе ''Buble party'', програма купања у топлој води са ароматичним мирисима лековитог биља Делиблатске пешчаре;
 5. израда програмских услуга за туристе: обилазак фарме, обилазак културно-историјских споменика, посете споменицима природе, посете разним манифестацијама, учешће на фестивалима, посета изложбама, организација излета, брање вина, вожња квадовима, ''buble party'', винске вечери, јахање коња, купање у кадама с ароматичним чајевима, сликарске колоније, тематске вечери…
 6. израда допунских услуга за туристе: анимација, дегустације, винске вечери, туре песком, посета видиковцу, туре бициклама и квадовима, пуштање змајева, стреличарство, јахање коња Делиблатском пешчаром;
 7. повезивање са агенцијама и допринос у креирању нових туристичких производа;
 8. повезивање са удружењима и креирање једнодневних индивидуалних програма и VIP програма;
 9. повезивање са блогерима и инфлуенсерима око промоције дестинације;
 10. промоција дестинације унутар нове организације која окупља све партнере и Stakeholder-e;
 11. усаглашавање заједничких циљева и интереса приликом креирања туристичких производа.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 332-2/2016-03-02

Датум: 16. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р

Штампа

FaLang translation system by Faboba