gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар за 2015. годину

  

 

ПРОГРАМ РАДА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Р.б.

ЗАДАТАК - АКТИВНОСТ

Носилац

Сарађује

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Напомена

1.

Организациони, кадровски и други послови из надлежности Штаба

Командант штаба

-заменик к-данта штаба,

-начелник

Током године

 

2.

Израда предлога Програма рада Штаба за 2016. годину

К-дант, заменик к-данта и начелник штаба

Општинска управа – надлежна служба

Децембар 2015.

Подноси Скупштини

3.

Израда предлога Извештаја о раду Штаба за 2015. годину

''

''

''

''

4.

Израда предлога Решења о одређивању локација за инсталирање акустичних извора (сирена) на територији Општине

''

''

Током године

Подноси Општинском већу

5.

Извештај о реализацији Плана динамике израде докумената заштите и спасавања за Општину, њене органе и субјекте заштите и спасавања на територији Општине (субјекте заштите и спасавања)

''

''

Јануар 2015.

 

6.

Опремање и обучавање припадника јединица опште намене:

1.Предлог плана набавки,

2.Предлог плана обучавања

''

''

Јануар 2015.

 

7.

Разматрање стања припре-ма субјеката заштите и спасавања на реализацији припрема за организовање и спровођење мера и зада-така заштите и спасавања у скалду са утврђеним задацима

К-дант, заменик к-данта и начелник Штаба

Општинска управа, Одељење за ВС Панчево

Март 2015.

 

8.

Разматрање предлога Процене угрођености од елементарних непогода и др.несерћа Општине

Општинска управа – надлежна служба

К-дант, чланови Штаба, стручни тим Штаба, Одељење за ВС Панчево

Јануар-март 2015.

По изради лица са лиценцом

9.

Разматрање предлога Плана заштите и спасавања Општине по врстама опасности

''

''

Март-септембар 2015.

''

10.

Анализа стања припрема субјеката заштите и спаса-вања за извршавање зада-така у передстојећем зи-мском периоду 2015/2016. годину

К-дант, заменик к-данта, начелник

Субјекти ЗиС, Општинска управа

Октобар 2015.

 

11.

Рад на изради предлога финансијских средстава за планирање Буџета Општине за 2016. годину

''

Општинска управа

''

 

12.

Послови и задаци Штаба у складу са Законом, који нису обухваћени Програмом

''

Штаб

Током године

У складу са надлежностима

13.

Послови и задаци који се извршавају по наредбама окружног и републичког Штаба за ВС

''

''

''

''

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81