gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Добрица

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 5/2015), Скупштина општине Алибунар, на 37. седници од 12. октобра  2015. године, на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта,  доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА
 
 
1.     Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Добрица број 26/2015 од  28. септембра 2015. године, који је донео Савет Месне заједнице Добрица.
2.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-10/2015-06
Датум: 12. октобар 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81