gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
  1. Разрешавају се функције чланова Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар:
·         Дарко Чекеревац– уредник,
·         Милован Марковић,
·         Слободан Вуковић,
·         Петар Шакић,
·         Никола Ранковић,
·         Мануел Кожокар,
·         Драган Бањаш,
·         Сергије Симоновић.
  1. Маљица Павлу престаје функција члана Уређивачког колегијума због смрти.
  2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-130/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81