gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника и чланова Савета за младе општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета за младе у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 2/2009), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Разрешавају се са функције председника и чланова Савета за младе општине Алибунар:
1.     Бојана Станковић –председник,
2.     Давор Петровић –члан,
3.     Вук Павловић –члан,
4.     Адријан Живку –члан,
5.     Мира Калинић –члан,
6.     Зорана Братић –члан,
7.     Адријана Сфера –члан.
 
II
          Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-134/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81