gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници од 30. априла 2014.. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
 
1.   Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
2.   Именује се Предраг Белић на функцију председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
3.   Мандат новоименованог председника Комисије трајаће до истека мандата Комисије.
4.   Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-46/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81