gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Мандатно-имунитетске комисије

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012 и 29/2012) и Одлуке о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-3/2014-06-01 од 17. априла 2014. године, Скупштина општине Алибунар, на 22. седници одржаној 17. априла 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
 
1.   Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Мандатно-имунитетске комисије, на лични захтев.
2.   Именује се Предраг Белић на функцију председника Мандатно-имунитетске комисије.
3.   Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81