gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о изменама Решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
 О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА,
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 
I
        У Решењу о постављењу командатна, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'' број 7/2011, 9/2011, 21/12, 20/2013 и 26/2013), тачка ИВ мења се и гласи:
''Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:
1.     Ђурица Глигоријев, председник Скупштине општине
2.     Предраг Белић, заменик председника Скупштине општине
3.     Вишња Стефановић Диклић, начелник Општинске управе
4.     Илија Пенца, помоћник председника општине
5.     Саша Цветковић, помоћник председника општине
6.     Војислав Диклић, помоћник председника општине
7.     Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој
8.     Неђељко Коњокрад, одборник Скупштине општине
9.     Представник МУП-а, ПУ Панчево, ПС Алибунар
10.  Синиша Јоцев, представник Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар
11.  Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља Алибунар
12.  Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад '1. Март'' Алибунар.''
 
II
       Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-144/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81