gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Констатовање престанка функције председника Скупштине општине Алибунар

         На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о избору председника Скупштине општине Алибунар, број 013-5/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
  1. Отонога др Октавијану из Селеуша престаје функција председника Скупштине општине Алибунар дана 04. јуна 2012. године.
  2. Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81