gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Службени лист
 • СЛ 2012/14
 • Извештај о раду Изборне комисије Изборне јединице 2 Алибунар на утврђивању резултата поновљеног гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 20. маја 2012. године по већинском изборном систему

Службени лист општине Алибунар

Извештај о раду Изборне комисије Изборне јединице 2 Алибунар на утврђивању резултата поновљеног гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 20. маја 2012. године по већинском изборном систему

         На основу члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/2012 – пречишћен текст), Општинска изборна комисија Општине Алибунар као изборна комисија Изборне јединице 2 Алибунар на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему подноси Покрајинској изборној комисији

 

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 20. МАЈА 2012. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2 АЛИБУНАР
 

 Седница Комисије је одржана дана 20. маја 2012. године.

 

2. Седници Комисије присуствују:

 • Биљана Враговић – председник
 • Милован Ановић – заменик председника
 • Цветана Радуловић Кожокари – секретар
 • Персида Руњић – заменик секретара
 • Илија Пенца – члан
 • Горан Марган – члан
 • Саша Цветковић – члан
 • Бобан Станишковић – заменик члана
 • Звонко Завишић – члан
 • Иван Ђокић – заменик члана
 • Дарко Николић – заменик члана
 • Дорел Клабец – члан
 • Драгомир Владић – члан.

 

Комисија је утврдила да је, од укупно 24 бирачких одбора у Изборној јединици, примила изборни материјал од 24 бирачких одбора.

 

Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

 

На основу изборног материјала, утврђено је:

 

 • да је у изборној јединици на поновљеном гласању учествовало 2 кандидата која су на гласању од 06. маја 2012. године добило највећи број гласова
 • да је предато укупно 19.065 гласачких листића
 • да је неупотребљено 9.058 гласачка листића
 • да има уписаних 19.065 бирача, према Изводу из бирачког списка
 • да је гласало 10.000 бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка):
 • на бирачком месту: 9.719
 • ван бирачког места (код куће): 281

-     да је у гласачким кутијама укупно нађено 10.000 гласачких листића

-     да је било неважећих 689 гласачких листића

-     да је било важећих 9.311 гласачких листића

-     да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

 

РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА

ЗАНИМАЊЕ КАНДИДАТА

ГОДИНЕ ЖИВОТА КАНДИДАТА

НАЗИВ

ПРЕДЛАГАЧА

БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДАТ ОСВОЈИО

1.

КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА

предузетник

48

Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић

5.406

2.

ЋУРУВИЈА МИЛАН

економиста

58

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)

3.905

 

-     да је за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине изабран:

КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА, предузетник, 48 година, из Иланџе, Милоша Црњанског 108.

Назив предлагача ''Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић''.

 

Чланови Комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.

 

Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
 
Број: 013-1-26/12-04
У Алибунару, 21. маја 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81