gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању чланова савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 45. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2010), Скупштина општине Алибунар на 39. седници од 27. јануара 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Драгана Ћирић функције члана Савета за запошљавање Општине Алибунар.
  2. Именује се Звонко Завишић на функцију члана Савета за запошљавање Општине Алибунар.
  3. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Савета.
  4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-12/12-04
Датум: 27. јануар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан Др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81