gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука (укидање Одлуке о образовању Савета за реализацију пројектних активности у општини Алибунар)

                  На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  У
 

Члан 1.

         Укида се Одлука о образовању Савета за реализацију пројектних активности у општини Алибунар, коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 020-105/10-04 од 17. децембра 2010. године, објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', број 15/2010.

 

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-108/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81