gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Николинци

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 22. став 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетосмој седници од 18. фебруара 2011. године доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ

Члан 1.

Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице Николинци за 17. април 2011. године.

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 02. марта 2011. године.

Члан 3.

Изборе за чланове Савета Месне заједнице Николинци спровешће органи за спровођење избора одређени Статутом Месне заједнице Николинци.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-1/11-04
Датум: 18. фебруар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81