gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о Локалном плану управљања отпадом за подручје општине Алибунар 2011 -2020. године

На основу члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 26. седници одржаној дана 17. децембра 2010. године усваја

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНОМ ПЛАНУ УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
2011 -2020. ГОДИНЕ

Усваја се Локални план управљања отпадом за подручје општине Алибунар 2011 – 2020. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 501-63/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81