gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Службени лист
 • СЛ 2010/05
 • Извештај о раду Комисије за спровођење општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар одржаног дана 08. и 09. маја 2010. године

Службени лист општине Алибунар

Извештај о раду Комисије за спровођење општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар одржаног дана 08. и 09. маја 2010. године

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА  О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ  ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА
КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОДРЖАНОГ ДАНА 08. И 09. МАЈА 2010. ГОДИНЕ
 

         Седница Комисије почела је у 20.00 часова, дана 09. маја 2010. године у згради Скупштине општине Алибунар.

         Седници Комисије присуствују:

 1. Биљана Враговић – председник Комисије;
 2. Недељко Коњокрад – заменик председника;
 3. Илија Пенца – члан;
 4. Слађана Вукајловић – заменик члана;
 5. Дарко Николић – члан;
 6. Сања Стојмиров – заменик члана.

 

         Комисија је утврдила да није било повреда одредаба Закона о референдуму и народној иницијативи и није поништила изборе ни на једном гласачком месту.

         На основу гласачког материјала примљеног од гласачких одбора, утврђено је:

 • да је од укупно два гласачка места у Иланџи примљен гласачки материјал са два гласачка места,
 • да је за гласање предато укупно 1358 гласачких листића,
 • да је остало неупотребљено 1128 гласачких листића,
 • да према изводима из бирачких спискова има укупно уписаних бирача 1358,
 • да је, према изводима из бирачких спискова на гласање изашло 230 гласача, што износи 16,94%,
 • да је према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама гласало 230 бирача, што износи 16,94%,
 • да је било неважећих 1 гласачки листић,
 • да је било важећих 229 гласачких листића,
 • да је ''ЗА'' гласао 141 гласач,
 • да је ''ПРОТИВ'' гласало 88 гласача.

 

         Обзиром да је гласало 230 гласача, што чини 16,94% гласача у Месној заједници Иланџа, према резултатима гласања Комисија констатује ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА.

         На основу овог Записника, Комисија ће објавити Извештај о резултатима референдума и доставити га Скупштини општине.

 

У Алибунару, дана 09. маја 2010. године
Број: 014-1/10-04

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81