gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о промени назива улица у насељеном месту Владимировац

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 11. и 15. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), и сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 015-05-00009/2010-09 од 12. фебруара 2010. године, на Осамнаестој седници Скупштине општине Алибунар од 26. фебруара 2010. године донета је

 

 

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

Члан 1.

            Мењају се називи улица у насељеном месту Владимировац, општина Алибунар, на иницијативу Савета Месне заједнице Владимировац број 84/2009 од 24. септембра 2009. године и то следеће улице:

 

садашња Улица ЈНА мења назив у: Улица Меда Георгице

садашња Улица Црвене армије мења назив у: Улица Екмечић Богдана.

 

Члан 2.

            Даном ступања на снагу ове Одлуке, физичка и правна лица дужна су се служити новим називом улице.

 

Члан 3.

            На основу ове Одлуке неће се мењати постојећи кућни бројеви.

 

Члан 4.

            Одлуку донставити Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности, ради уписа промене у регистру улица.

 

Члан 5.

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:015-2/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81