gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о усвајању стратегије руралног развоја Општине Алибунар за период 2010 – 2014 година

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ  СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД 2010 – 2014 ГОДИНА

 

 

Усваја се Стратегија руралног развоја општине Алибунар за период 2010 – 2014 година.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-5/10-05
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81