gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о одређивању матичних подручја на територији Општине Алибунар

 На основу члана 8. Закона о матичним књигама (''Службени гласник РС, бр. 20/2009), члана 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), као и члана 16. Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 18/2008) и мишљења Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број 20-00-116/2009-04 од 02.02.2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој XVIII седници од 26.02.2010. године доноси

 

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Тачка 1.

         Овом Одлуком одређују се матична подручја на територији општине Алибунар за која ће се водити матичне књиге по Закону о матичним књигама.

 

Тачка 2.

         На територији општине Алибунар одређује се десет матичних подручја:

 1. Матично подручје Алибунар које обухвата насељено место Алибунар са седиштем у Алибунару,
 2. Матично подручје Банатски Карловац које обухвата насељено место Банатски Карловац са седиштем у Банатском Карловцу,
 3. Матично подручје Владимировац које обухвата насељено место Владимировац са седиштем у Владимировцу;
 4. Матично подручје Добрица које обухвата насељено место Добрица са седиштем у Добрици;
 5. Матично подручје Иланџа које обухвата насељено место Иланџа са седиштем у Иланџи;
 6. Матично подручје Јаношик које обухвата насељено место Јаношик са седиштем у Јаношик;
 7. Матично подручје Локве које обухвата насељено место Локве са седиштем у Локвама;
 8. Матично подручје Николинци које обухвата насељено место Николинци са седиштем у Николинцима;
 9. Матично подручје Нови Козјак које обухвата насељено место Нови Козјак са седиштем у Новом Козјаку и
 10. Матично подручје Селеуш које обухвата насељено место Селеуш са седиштем у Селеушу.

 

Тачка 3.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-1/10-04
Датум: 26.фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81