gore

  • Baner Optina Alibunar

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе припрема предлоге за именовања и избор чланова органа и представника Скупштине општине у органе одређене прописима општине и законом, за које није предвиђено да их неки други орган предложи; разматра и одлучује о правима и обавезама из радног односа изабраних, именованих и постављених лица; доноси одлуку о остваривању права за лица која по закону могу бити на сталном раду, решава и друга питања која се тичу радног односа и права из радног односа. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81