gore

  • slika 3

Општинско веће

Општинско веће је колегијални орган који сарађује са председником општине на спровођењу политике Скупштине општине.

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и чланови. Чланове већа бира скупштина на предлог председника општине, који председава Већем. Генерално, чланови већа имају своја ресорна задужења по секторима од значаја за локалну самоуправу.

Веће општине Алибунар броји 10 чланова.

Baner Pecat 211x81