gore

  • Baner Optina Alibunar

Секретаријати

Радом секретаријата руководе секретари. Секретаре секретаријата распоређује начелник Општинске управе.     

Секретари секретаријата организују и обезбеђују законит и ефикасан рад секретаријата, старају се о правилном распореду послова на унутрашње организационе јединице у оквиру секретаријата и испуњавању радних дужности запослених.

Секретар секретаријата је у извршавању послова из претходног става дужан да се придржава налога и упутстава начелника Општинске управе.

Секретари секретаријата одговорни су начелнику Општинске управе за свој рад и за законит и благовремен рад секретаријата којим руководе. 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81