Месне канцеларије

За извршавање поверених послова и послова из изворне надлежности Општине, као организациони облик Општинске управе на подручју насељених места образоване су месне канцеларије.

Месне канцеларије су образоване за подручја следећих насељених места: Банатски Карловац, Владимировац, Локве, Иланџа, Николинци, Добрица, Селеуш, Јаношик, Нови Козјак.

Месне канцеларије обављају послове који се односе на:

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У месним канцеларијама се могу обављати и други послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организације и установе за које обављају послове.

Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који јој је поверио послове.

Месне канцеларије су у саставу Секретаријата за општу управу и имовинско-правне послове.  

Штампа

FaLang translation system by Faboba