gore

 • Baner Optina Alibunar

Огласи и конкурси

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2006), председник општине Алибунар је дана 15. марта 2017. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

-Предмет јавног надметања -

 

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛИБУНАР у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена( дин / ха) Депозит(дин) 20% Период закупа(год) Степен заштите
Aлибунар 1 9,4412 7.852,89 14.828,14 1
Aлибунар 4 31,5606 7.257,49 45.810,15 1
Aлибунар 5 28,9800 2.566,04 14.872,77 1
Aлибунар 6 52,7765 2.488,28 26.264,54 1
Aлибунар 7 52,7765 2.488,28 26.264,54 1
Aлибунар 8 52,7762 2.177,24 22.981,29 1
Aлибунар 9 52,7762 1.762,53 18.603,93 1
Aлибунар 10 8,2630 3.753,01 6.202,22 1
Aлибунар 11 3,1960 10.886,23 6.958,48 1
Aлибунар 12 2,7306 10.886,23 5.945,19 1
Aлибунар 13 18,2966 7.779,53 28.467,79 1
Aлибунар 14 31,1274 2.502,56 15.579,64 1
Aлибунар 17 21,9263 2.488,28 10.911,75 1
Aлибунар 18 21,9262 2.488,28 10.911,70 1
Aлибунар 19 21,9259 2.177,24 9.547,59 1
Aлибунар 20 21,9258 1.762,53 7.728,98 1
Aлибунар 21 35,8569 2.505,88 17.970,62 1
Aлибунар 22 13,2551 5.777,26 15.315,63 1
Aлибунар 23 24,5749 3.994,61 19.633,43 1
Aлибунар 24 4,4177 8.567,01 7.569,30 1
Aлибунар 27 9,7772 10.412,95 20.361,90 1
Aлибунар 31 10,5108 6.556,12 13.782,01 1
Aлибунар 32 24,6472 5.302,65 26.139,10 1
Aлибунар 33 20,8916 4.730,52 19.765,63 1
Aлибунар 34 13,7620 3.949,83 10.871,51 1
Aлибунар 35 29,5014 4.882,54 28.808,35 1
Aлибунар 36 14,9179 5.939,35 17.720,53 1
Aлибунар 37 10,5639 4.128,38 8.722,36 1
Aлибунар 38 29,3140 6.647,75 38.974,43 1
Aлибунар 39 8,6988 7.190,03 12.508,93 1
Aлибунар 40 15,8328 2.775,72 8.789,48 1
Aлибунар 41 23,1189 3.116,54 14.410,20 1
Aлибунар 43 30,1318 7.287,83 43.919,09 1
Aлибунар 44 10,3434 11.107,11 22.977,06 1
Aлибунар 48 21,2038 2.684,68 11.385,08 1
Aлибунар 49 15,5332 8.812,66 27.377,76 1
Aлибунар 51 5,3140 8.812,66 9.366,10 1
Aлибунар 52 2,0232 10.886,23 4.405,00 1
Aлибунар 76 7,6863 8.514,41 13.088,86 1
Aлибунар 78 31,5822 3.318,01 20.958,01 1
Банатски Карловац 81 1,6139 17.279,72 5.577,55 1
Банатски Карловац 94 7,1993 9.373,09 13.495,94 1
Банатски Карловац 95 18,0823 9.815,64 35.497,87 1
Банатски Карловац 99 27,8227 6.955,45 38.703,88 1
Банатски Карловац 100 1,8369 15.724,55 5.776,89 1
Банатски Карловац 106 6,1499 10.512,91 12.930,67 1
Банатски Карловац 126 615,5839 1.934,47 238.165,72 1
Банатски Карловац 127 14,1831 8.705,36 24.693,80 1
Банатски Карловац 128 35,5443 9.614,54 68.348,42 1
Добрица 129 29,0407 12.441,41 72.261,45 1
Добрица 130 29,0406 12.441,41 72.261,20 1
Добрица 131 29,0407 12.441,41 72.261,45 1
Добрица 132 29,0406 12.441,41 72.261,20 1
Добрица 133 33,2784 11.257,55 74.926,65 1
Добрица 134 1,1772 13.034,47 3.068,84 1
Добрица 136 26,3894 3.144,91 16.598,46 1
Добрица 137 26,3895 3.144,91 16.598,52 1
Добрица 138 40,2061 3.144,91 25.288,91 1
Добрица 139 37,8204 3.144,91 23.788,35 1
Добрица 140 25,3155 2.799,32 14.173,24 1
Добрица 141 25,3156 2.799,32 14.173,29 1
Добрица 142 27,5476 2.799,32 15.422,91 1
Добрица 143 27,5475 2.799,32 15.422,85 1
Добрица 144 29,2760 2.799,32 16.390,58 1
Добрица 145 29,2759 2.799,32 16.390,52 1
Добрица 146 36,6435 2.799,32 20.515,38 1
Добрица 147 47,0170 3.144,91 29.572,85 1
Добрица 148 8,4548 9.017,20 15.247,72 1
Добрица 149 20,7400 3.045,81 12.634,02 1
Добрица 150 22,7716 4.198,97 19.123,45 1
Добрица 152 36,9275 8.155,10 60.229,49 1
Добрица 153 9,9128 13.052,07 25.876,51 1
Добрица 157 5,8424 13.117,82 15.327,91 1
Добрица 158 8,1227 13.541,57 21.998,82 1
Добрица 159 16,7793 9.489,47 31.845,33 1
Добрица 160 5,3047 12.518,57 13.281,45 1
Добрица 161 16,3168 9.598,36 31.322,90 1
Добрица 163 31,5182 3.152,63 19.873,04 1
Добрица 164 12,4446 2.729,96 6.794,65 1
Добрица 165 37,1075 12.441,41 92.333,92 1
Добрица 166 37,1075 12.441,41 92.333,92 1
Добрица 170 4,0465 8.812,66 7.132,09 1
Добрица 171 18,7241 8.887,91 33.283,62 1
Иланџа 173 13,0442 3.455,95 9.016,02 1
Иланџа 175 20,2806 3.455,95 14.017,75 1
Иланџа 177 7,8505 3.455,95 5.426,19 1
Иланџа 179 2,4547 3.455,95 1.696,66 1
Иланџа 182 18,8029 4.187,52 15.747,50 1
Иланџа 193 12,3432 3.723,06 9.190,89 1
Иланџа 194 0,5098 8.311,15 847,40 1
Иланџа 201 11,4105 8.445,11 19.272,59 1
Иланџа 210 6,1191 8.165,60 9.993,22 1
Иланџа 211 6,6326 8.401,05 11.144,16 1
Иланџа 216 9,7961 10.001,42 19.594,98 1
Иланџа 217 12,5894 5.027,54 12.658,74 1
Иланџа 218 15,2462 7.228,27 22.040,73 1
Иланџа 219 1,6080 11.532,19 3.708,75 1
Иланџа 221 6,5432 5.919,19 7.746,09 1
Иланџа 222 185,5074 2.788,46 103.455,99 1
Јаношик 223 7,8498 11.212,49 17.603,16 1
Јаношик 224 27,2374 2.744,12 14.948,54 1
Локве 226 13,6231 8.812,66 24.011,15 1
Локве 245 3,8356 8.812,66 6.760,37 1
Локве 251 20,1617 9.585,05 38.650,18 1
Локве 252 29,5019 8.032,61 47.395,45 1
Локве 253 5,2041 9.019,88 9.388,07 1
Локве 254 3,8291 7.392,74 5.661,51 1
Локве 255 4,0524 10.278,58 8.330,58 1
Локве 256 9,8891 9.913,37 19.606,86 1
Локве 257 15,4704 10.222,72 31.629,91 1
Локве 258 10,9133 10.396,32 22.691,63 1
Локве 259 9,2682 8.968,70 16.624,74 1
Локве 260 6,8939 7.257,49 10.006,48 1
Локве 261 9,0848 10.056,50 18.272,26 1
Локве 262 4,8302 10.142,11 9.797,68 1
Локве 263 1,2275 8.812,66 2.163,51 1
Локве 264 12,1148 11.078,91 26.843,76 1
Локве 265 2,0770 8.370,97 3.477,30 1
Локве 266 278,0450 2.549,06 141.750,68 1
Локве 267 2,7602 7.853,84 4.335,63 1
Николинци 274 6,9813 3.387,60 4.729,97 1
Николинци 278 4,2545 14.800,92 12.594,10 1
Николинци 279 19,4115 4.046,09 15.708,14 1
Николинци 280 2,6173 10.191,68 5.334,94 1
Николинци 282 5,2129 7.043,78 7.343,70 1
Николинци 287 2,6695 12.441,41 6.642,47 1
Николинци 295 5,1748 11.566,27 11.970,63 1
Николинци 301 3,0187 12.159,04 7.340,90 1
Николинци 306 11,9547 5.080,52 12.147,22 1
Николинци 330 18,9916 12.441,41 47.256,46 1
Николинци 331 17,5521 12.441,41 43.674,57 1
Николинци 332 17,9403 12.369,35 44.381,97 1
Николинци 333 14,5807 12.441,41 36.280,89 1
Николинци 334 9,5479 12.441,41 23.757,87 1
Николинци 335 298,33300 2.747,66 163.943,53 1
Николинци 336 18,4313 11.458,34 42.238,42 1
Николинци 339 9,5086 12.441,41 23.660,08 1
Николинци 341 10,7870 9.394,37 20.267,41 1
Нови Козјак 347 24,1640 3.529,82 17.058,91 1
Нови Козјак 357 5,6315 12.441,41 14.012,76 1
Нови Козјак 359 14,0667 3.794,20 10.674,37 1
Нови Козјак 360 6,5757 3.455,95 4.545,06 1
Селеуш 370 15,1298 8.812,66 26.666,76 1
Селеуш 371 3,6691 10.886,23 7.988,53 1
Селеуш 378 4,1081 11.069,15 9.094,64 1
Селеуш 388 1,6944 5.471,86 1.854,30 1
Селеуш 399 385,4557 2.706,05 208.612,48 1
Владимировац 401 9,5121 10.866,08 20.671,85 1
Владимировац 403 4,5577 10.886,23 9.923,23 1
Владимировац 410 5,4903 10.886,23 11.953,73 1
Владимировац 411 6,8343 9.136,13 12.487,81 1
Владимировац 412 1,9112 11.391,87 4.354,43 1
Владимировац 416 18,6082 10.886,23 40.514,63 1
Владимировац 418 305,6462 2.799,32 171.120,30 1
УКУПНО: 4.493,9941

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Алибунар, зграда Скупштине општине Алибунар, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Контакт особа Биљана Враговић, тел. 013/641-038, 641-068.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

- за КО Алибунар, Банатски Карловац, Николинци , Локве и Јаношик дана 03. априла 2017. године од 10,00 часова

- за КО Селеуш, Иланџу, Нови Козјак, Добрицу и Владимировац дана 04. априла 2017. године од 10,00 часова

5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

4.Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњуза бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласностнадлежног органа;

 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управеАлибунар број: 840-2237740-84, модел: 97, позив на број: 74-202.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа нипонуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Алибунар. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 06. априла 2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпунепријавенећесеразматрати.

V

Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Скупштине општине Алибунар – велика сала, Трг слободе број 15 за све КО дана 07. априла 2017. године са почетком у 9.00 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе општине Алибунар.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ на огласној табли Општинске управе Алибунар и месним канцеларијама, и на веб страни,с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-131/2017-04 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 15. марта 2017. године Предраг Белић с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81