gore

  • slika 3

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ГОД ПЛАНА 2019 - преузмите Ворд фајл

ZAKON o INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLi  2015 - преузмите Ворд фајл

ZAKON O PROCENI UTICAJA - преузмите ПДФ фајл

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM-2019 - преузмите ворд фајл

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE - Преузмите ПДФ фајл

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA - преузмите ПДФ фајл

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE 2019 - преузмите Ворд фајл

ZAKON O ZŽS 2019 - преузмите Ворд фајл

ВОДИЧ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  КЛ РИЗ 02 - Преузмите Ворд фајл

ВОДИЧ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА - ОТПАД - Преузмите Ворд фајл

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЗА 2018 - Преузмите Ворд фајл

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА-2013 - преузмите Ворд фајл

КЛ БУК 01 ЗАШТИТА ОД БУКЕ - Преузмите ворд фајл

КЛ ВАЗ 01 БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ - Преузмите Ворд фајл

КЛ ИНТ 01 ЗАХТЕВ ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ - Преузмите ворд фајл

КЛ КОВ 01 КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ - преузмите ворд фајл

КЛ НЕЈ 01 НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ_ НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ - Преумите ворд фајл

КЛ НЕЈ 02 НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ, ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ - Преузмите ворд фајл

КЛ ОТП 01 ОТПАД-ДОКУМЕНТАЦИЈА - Преумите ворд фајл

КЛ ОТП 02 ОТПАДНА УЉА - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 03 ОТПАДНА ВОЗИЛА - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 04 НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ-СМЕТЛИШТА - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 05 ПРОИЗВОЂАЧ НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 06 СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА (ОПЕРАТЕР) - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 07 ТРЕТМАН ОТПАДА (ОПЕРАТЕР) - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 08 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПОСТРОЈЕЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 09 ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП 10 ОТПАДНА ГУМА-ОПЕРАТЕР - Преузмите Ворд фајл

КЛ ОТП-П ПРОИЗВОЂАЧ НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА - Преузмите Ворд фајл

КЛ ПРИ 01 КОРИСНИЦИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА - Преузмите Ворд фајл

КЛ РЕГ 01 ПОДАЦИ - ЗАКОН О ЗЖС - Преузмите Ворд фајл

КЛ РИЗ 01 ОТПАД-ПРОЦЕНА РИЗИКА - Преузмите Ексел фајл

КЛ РИЗ 02 ПРОЦЕНА РИЗИКА - Преузмите Ексел фајл

КЛ СПУ 01 СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА - Преузмите Ворд фајл

КЛ СПУ 02 СПРОВОЂЕЊЕ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Преузмите Ворд фајл

ПРАВИЛНИК DNEVNA EVIDENCIJA-IZVEŠTAVANJE OTPAD 88-2015 - Преузмите Ворд фајл

ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНОГ 2016 - Преузмите Ворд фајл

ПРЕДЛОГ ГОД ПЛАН 2019 - Преузмите Ворд фајл

СПИСАК КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2018 - Преузмите Ворд фајл

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЗА 2019. год.

ЗАКОН О БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА 2015. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА 2013. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2018. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИОД БУКЕ 2010. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 2018. год.

ЗАКОН О ИНСП. НАДЗОРУ 95-18

ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 2018. год

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА 2015. год

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗЖС 2020. год

ПРАВИЛНИК И МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ НАЦ И ЛОК РЕГИСТРА ИЗВ ЗАГ 2016. год

СПИСАК КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ ЗА ИНСПЕКЦИЈИСКИ НАДЗОР

ТАБЕЛА НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81