AlibunarNEW2

Локална самоуправа

151px-serbia alibunarОпштина је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и статутом.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и статутом.

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и статутом.

Територију Општине, чине подручја насељених места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то:

Насељена места/катастарске општине

  • Алибунар
  • Банатски Карловац
  • Владимировац
  • Локве
  • Добрица
  • Нови Козјак
  • Селеуш
  • Јаношик
  • Иланџа
  • Николинци
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени, као и послове које јој повери Аутономна покрајина својом одлуком. 
 
Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.