gore

  • Baner Optina Alibunar

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС У АКЦИЈИ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

1652357264 1629377715 1629267196 1628233241 1626255057 1625831306 energetska efikasnost individualno stanovanje 2Општинско веће општине Алибунар је на својој седници од 09. јуна 2022. године расписало Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Алибунар.

Општина Алибунар и Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности су у марту месецу ове године закључили Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи општина Алибунар са Републиком Србијом, према коме Општина Алибунар и Управа, као орган у саставу Министарства рударства и енергетике Републике Србије, равноправно учествују у финансирању планираних мера. За ову намену, уговорне стране заједнички обезбеђују 3,5 милиона динара за пројекте који ће се реализовати у 2022. години.

Конкурс је расписан за следеће мере енергетске ефикасности:

  1. заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове;
  2. постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће;
  3. постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривачаза породичне куће;
  4. набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове;
  5. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове;
  6. набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће;
  7. набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја.

Текст јавног конкурса и прилози су објављени на званичној интернет страници Општине Алибунар, линк: www.alibunar.org.rs./mereenergetskesanacije.

Конкурс траје до 24. јуна 2022. године.

Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, Општина ће расписати нови конкурс за физичка лица-крајње кориснике, на чијим ће се стамбеним објектима спровести мере енергетске санације. Да би се по овом основу суфинансирали трошкови енергетске санације крајњих корисника, потребно је да набавку материјала и радова врше искључиво од правних лица која су на основу сада расписаног конкурса изабрани од стране Општине Алибунар и са њом имају закључен одговарајући уговор.

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП 1/22, по коме ће се вршити избор свих учесника у овом поступку, дакле и правних и физичких лица, објављен је у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 12/2022, као и на горенаведеном линку.

Baner Pecat 211x81