gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Новости
  • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 501-28/2021-05

Алибунар, 22.06.2021.године

А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.

013/641-233

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да је путем пуномоћника ДОО ПЕРМАНЕНТ БЕАУТY Београд-Врачар, улица Радивоја Кораћа 1 18.05.2021.године поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: Пословни објекат производног погона за козметичке производе, на кат. Парцели 315 к.о. Добрица.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, као и достављање мишљења се може извршити у просторијама и на адресу Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр. 4, Алибунар, у року од 8 дана од истицања обавештења, сваког радног дана од 10.00 до 13.00 часова, при чему се достављање евентуалних мишљења може извршити непосредно на писарници општине Алибунар, сваког радног дана у периоду радног времена, односно путем поште.

            Обавештење ће бити истакнуто на огласној табли општине Алибунар, на огласној табли Месне Заједнице Добрица као и на интернету.

 

           

Обрадио:                                                                                                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Саша Цветковић                                                                                                                                                                                                                    Дејан Старчевић                                                                            

                                                                                                  

Доставити:

-          Месној Заједници Добрици

-          огласна табла општине Алибунар

-          на интернету

Baner Pecat 211x81